Poniżej prezentujemy informacje dotyczące przepisów wjazdowych do wybranych krajów. Mają one charakter informacyjny. Ze względu na zmieniające się często przepisy wjazdowe, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie tych informacji mailowo, pisząc na adres: rezerwacje@nekera.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 212 05 00

Unijny Certyfikat Covid (paszport szczepionkowy)

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


W Internetowym Koncie Pacjenta dostępny jest Unijny Certyfikat COVID-19 (certyfikat szczepień, paszport covidowy) oraz Certyfikat Ozdrowieńca. Oba certyfikaty umożliwiają już wjazd do wybranych Państw bez konieczności zrobienia testów PCR lub Antygen już od 02.06.2021 r. 

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • przyjęła pełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (w Polsce wymagane jest pełne szczepienie szczepionką Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub jednodawkową, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
 • otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
 • wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu?

 • twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu
 • wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.

Gdzie znajdę certyfikat?

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (dostępne na system Android i iOS). Aby probrać certyfikat należy: 

 • zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybrać kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybrać rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR" i zapisać PDF na swoim urządzeniu lub wydrukować, można też zeskanować kod.

Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Turcji, Ukrainie, Północnej Macedonii, Albanii, Andorze, Izraelu, Maroku, Monako, Panamie, San Marino, Watykanie i na Wyspach Owczych.

Pamiętaj! Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajesz. W niektórych krajach Unijny Certyfikat COVID ważny jest 12 miesięcy, w innych tylko 9 miesięcy.

Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane. Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie lub wykonania testów na obecność SARS-CoV-2.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. 

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak długo będzie ważny certyfikat?

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej. Jeśli pół roku po pełnym zaszczepieniu przyjmiesz kolejną dawkę szczepionki, to Twój Unijny Certyfikat COVID będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej.

W przypadku testu ważność to 48 h lub 72h  (zależnie od rodzaju testu oraz wewnętrznych regulacji).

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Skanera Certyfikatów Covid. Aplikacja dostępna jest do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. 

Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID?

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu?

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikaty

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore.   Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.  

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19 lub dziecko od 12 do 17 roku życia jeśli się zaszczepiło lub dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Co to jest Green Pass? 

Green Pass to inna nazwa dla Unijnego Certyfikatu COVID-19, czyli potocznie paszportu covidowego, który potwierdza otrzymanie pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 lub ozdrowienia lub uzyskania negatywnego wyniku testu. Aktualnie w Polsce ważność certyfikatów unijnych (Green Pass) wynosi 12 miesięcy. W niektórych krajach Unii Europejskiej ważność Green Passa może być krótsza – np. we Włoszech certyfikat unijny jest ważny tylko przez 9 miesięcy. 

Pamiętaj, by przed podróżą zawsze sprawdzić ważność swojego certyfikatu COVID-19 oraz obostrzenia i regulacje obowiązujące w kraju, do którego podróżujesz.

Co to jest Elektroniczna Karta Lokalizacji Podróżnego?

Każdy, kto podróżuje do Polski samolotem jest zobowiązany przed dokonaniem odprawy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego w wersji elektronicznej. Karta Lokalizacji Podróżnego dostępna jest w rządowym serwisie, na stronie z informacjami o trwającej pandemii koronawirusa: www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

W przypadku braku dostępu do systemów teleinformatycznych można wypełnić papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego, który przekazuje personel pokładowy. 

Administratorem danych, które podróżny podaje w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu podróżnego. Dane są przekazywane na wypadek sytuacji, gdyby na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona. Przekazane informacje umożliwią szybkie dotarcie do innych pasażerów tego samego lotu, co pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Więcej informacji dotyczących Karty Lokalizacji Podróżnego znajdziesz na: www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp.

 

Podstawa prawna obowiązuje oficjalnie od 1 lipca.

Polska (przy powrocie z zagranicy)

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r., informujemy, że wszyscy podróżujący, przekraczający granicę RP, stanowiącą granicę zewnętrznę Unii Europejskiej, jak i podróżujący przekraczający granicę RP ze strefy Schengen, otrzymują informację o objęciu 10- lub 14-dniową kwarantanną oraz instruktaż dalszego postępowania.

Zasady dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen oraz dodatkowo TURCJI (na mocy ustaleń dotyczących szczególnych zasad wjazdu ruchu osobowego w czasie pandemii):

podróżni podlegają kwarantannie, chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi być wykonany nie później niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
rozwiązanie obejmuje wszystkie środki transportu zbiorowego i indywidualnego, a także piesze przekraczanie granicy.
podróżni, którym zostanie nałożona kwarantanna, będą mogli w ciągu 48 godzin wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z dalszej kwarantanny.
testy nie są finansowane ze środków publicznych.
od 26.05 z kwarantanny zwolnione będą także osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanaego po przylocie na terytorium Polski, na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu oraz kwarantanny zwolnione są:

osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 i upłynęło minimum 14 dni od zakończenia pełnego cyklu szczepień szczepionkami dopuszczonymi do obrotu w krajach UE.
tzw. ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesiącach poddani byli izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nabyli przeciwciała.
• dzieci poniżej 12 roku życia, jeżeli podróżujący z nimi rodzic / opiekun: 1) wracając z kraju należącego do strefy Schengen wykonał test 48 godzin przed powrotem do Polski i uzykał negatywny wynik; 2) jest zaszczepiony przeciwko Covid-19, a od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni.

 

Zasady dla podróżnych przybywających spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (m.in. Wielka Brytania, Albania, Czarnogóra, Meksyk, Dominikana, Egipt).
UWAGA ! NOWE ZASADY OD DN. 15.12.2021

każdy podróżny jest kierowany na 14-dniową kwarantannę.
• z kwarantanny będzie można zostać zwolnionym najwcześniej po 8 dniach - jeśli test na koronawirusa wskaże wynik negatywny.  Osoby podróżujące spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski.
rodzaj testu: PCR
testy nie są finansowane ze środków publicznych.
• ważne ! dodatkowo - osoby przylatujące spoza strefy Schengen muszą mieć test na COVID 19, wykonany w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku testu. Zawiadczenie o szczepieniu nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.
• restrykcjom nie podlegają ooby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin (są zwolnione z kwarantanny). 

Rozporządzenie NIE OBOWIĄZUJE przy powrocie z krajów "ważnych turystycznie", takich jak: Grecja, Hiszpania, Cypr, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Malta, Portugalia, Czechy, Austria, Francja, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Turcja.

Kraje "ważne turystycznie", przy powrocie z których powyższe rozporządzenie OBOWIĄZUJE, to m.in.Albania, Macedonia, Czarnogóra, Egipt, Tunezja, Meksyk, Dominikana, Seszele, Kuba, Jamajka, Emiraty (Dubaj , Ras Al. Khaimah, inne), Gruzja, Tajlandia.

Od dn. 1.12.21 do 25.12.21 obowiązuje całkowity zakaz lotów do 7 następujących krajów afrykańskich: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Zimbabwe. 

Więcej informacji: strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl.

Podczas każdego lotu powrotnego do Polski (dotyczy wszystkich linii lotniczych), należy wypełnić formularz lokalizacji pasażera oraz deklarację zdrowia. Uwaga: od dn. 17.07 podróżni powracający do Polski muszą przed odprawą wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego wyłącznie w postaci elektronicznej. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe, dostępne u personelu pokładowego. 

Karta Lokalizacji Podróżnego – (link)

Deklaracja pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego w związku z Covid-19 – tiny.pl/r6n9z (wymagany na loty w obie strony)

Albania

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


WAŻNE ZMIANY OD 6.09.21

Od 6 września 2021 każdy podróżny musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków, aby wjechać na teren Albanii:

- posiadać paszport szczepionkowy
(certyfikat potwierdzający przyjęcie pełnej dawki - dwóch lub jednej w przypadku preparatów jednodawkowych, szczepionki przeciw SARS-COV-2), świadczący o przyjęciu pełnego cyklu szczepień, przy czym musi upłynąć minimum 14 dni od daty przyjęcia ostatniej dawki. 
- być ozdrowieńcem i posiadać zaświadczenie o przejściu SARS-COV-2 ważne do sześciu miesięcy od wyleczenia.
- posiadać negatywny wynik testu PCR (wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem) lub szybkiego testu antygenowego (wykonanego w ciągu 48 przed wyjazdem).

Dzieci do 6 lat zwolnione są z powyższych ograniczeń. Powyższe warunki wjazdowe obowiązują również podróżnych udających się przez Albanię tranzytem

Noszenie maseczek w Albanii jest obowiązkowe wewnątrz i na zewnątrz oraz w transporcie publicznym (nie obowiązuje na: plaży, podczas kąpieli w basenie, jeziorach lub na morzu, podczas uprawiania sportu). Prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne, takie jak pomiar temperatury. 

Aż do odwołania w Albanii w godzinach 23:00 - 6:00 obowiązuje godzina policyjna. 

Austria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Przedstawione warunki wjazdu do Austrii obowiązują co najmniej do 31.12.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Tranzyt do Austrii z Polski przez Niemcy, Czechy i Słowację

Obywatele polscy podróżujący z Polski do Austrii drogą lądową (np. własnym samochodem na narty) mają prawo do tranzytowego przejazdu przez terytorium Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii bez konieczności wykonywania w tych krajach jakichkolwiek badań czy testów, jeśli taki tranzytowy przejazd trwa mniej niż 24 godziny.

W związku z obecną sytuacją pandemiczną rząd federalny Austrii zaostrza przepisy wjazdowe. Do wjazdu wymagany jest dowód 2G a także aktualny test PCR (ważny 72 godz.) lub szczepienie przypominające. W przeciwnym razie wjazd jest możliwy, ale konieczne jest poddanie się kwarantannie, która kończy się dopiero po przedłożeniu negatywnego wyniku testu. Dodatkowo osoby niezaszczepione zobowiązane są do elektronicznej rejestracji (link). Lokale gastronomiczne zamykane będą o godz. 23:00; na chilę obecną nie przewiduje się nocnej gastronomii ani Apres-Ski.

Zasada 2-G ("zaszczepiony, wyleczony") obowiązuje w następujących obszarach:

 • w obiektach noclegowych
 • w obiektach gastronomicznych
 • w obiektach rekreacyjno-sportowych
 • w instytucjach kulturalnych
 • w kolejkach linowych
 • na jarmarkach
 • podczas korzystania z usług wymagających bliskiego kontaktu (np. fryzjer)
 • na imprezach dla 25 osób lub więcej

Ważność certyfikatów szczepień zostaje skrócona od 6 grudnia do dziewięciu miesięcy (270 dni) od momentu przyjęcia pełnego szczepienia (poprzednio obowiązywał okres 12 miesięcy). Następnie konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki (zwykle trzeciej) dla utrzymania ważności certyfikatu.

We wszystkich zamkniętych pomieszczeniach publicznych, a także kolejkach linowych obowiązuje wymóg noszenia masek FFP2. 

Dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia, wjeżdżające do Austrii pod opieką dorosłego, który posiada negatywny wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2,  jest zaszczepiony, posiada zaświadczenie o przebyciu infekcji Covid-19 nie musi spełniać samodzielnie żadnych warunków – w tym nie musi posiadać testu na obecność wirusa Covid-19 i nie podlega elektronicznej rejestracji (wyjątek stanowi Wiedeń, gdzie testy są obowiązkowe od 6. roku życia).

Bułgaria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Od 1 maja 2022 wszyscy podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19. Akceptowane są testy PCR, wykonane na 72 godziny przed przylotem lub testy antygenowe (lista akceptowanych testów), wykonane na 48 godzin przed przyjazdem lub przylotem. Testy wykupione z Nekera, spełniają wymagania dot. akceptowanych testów. Obowiązek wykonania testów dotyczy wszystkich podróżujących, również dzieci powyżej 12. roku życia. Wynik testu powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby - zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabatem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnione są:

osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 (lista akceptowanych szczepionek) - i minęły co najmniej 14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień – wówczas wymagany jest certyfikat wystawiony w języku angielskim i zawierający następujące informacje: imię i nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, datę urodzenia, daty podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki, nazwę wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wskazanie kraju, z którego zostało ono wydane, nazwę właściwego organu wydającego.

osoby, które okażą zaświadczenie od lekarza wystawione w języku angielskim o przebyciu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zaświadczeniem może być pozytywny wynik testu PCR-RT lub testu antygenowego. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki  medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabetem łacińskim (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

dzieci do 12 lat.

Chorwacja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


UWAGA! WAŻNE ZMIANY OD 1.07.21

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dnia 30.06, od 1 lipca 2022 r. obowiązują następujące, ważne zmiany dotyczące osób przyjeżdżających do Chorwacji: 

Osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Chorwacji zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Cerytfikatu COVID, wydawanego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/953, potwierdzającego szczepienie, wynik testu lub ozdrowienie. Certyfikaty można pobrać m.in. z indywidualnego konta IKP. 

Osoby, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID, aby wjechać na teren Republiki Chorwacji zobowiązane są do spełnienia jednego z poniższych kryteriów:

• okażą negatywny wynik testu PCR (nie starszego niż 72 godz. przed przyjazdem) lub antygenowego (wykonanego w laboratorium, nie starszego niż 48 godz.)
• zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Sputnik V - wówczas mogą przekroczyć granicę w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepienia.
• ozdrowieńcy - osoby wyleczone z COVID-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed planowanym przekroczeniem granicy). 

Dzieci do 12. roku życia, podróżujące pod opieką rodziców / opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają jeden z powyższych warunków, zwolnione są z obowiązku testu. 

Osoby, które nie będą spełniały żadnego z powyższych kryteriów przy wjeździe na teren Chorwacji będą automatycznie kierowane przez Policję Graniczną na 10-dniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego testu PCR / antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Rekomendujemy zawsze przed podróżą sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe do Chorwacji. 

Aby ułatwić procedurę przekraczania granicy Republiki Chorwackiej, a także w celu uniknięcia kolejek i skrócenia kontroli na granicach, zachęcamy również do korzystania ze specjalnej aplikacji ENTER CROATIA, dostępnej w języku polskim (link).

 

Cypr

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


UWAGA! Od 06.12.2021 obowiązują nowe warunki wjazdu na Cypr

Od 6 grudnia 2021 obowiązkowe są testy PCR dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia po przybyciu drogą lotniczą (lotniska: Larnaka, Pafos) lub morską. Testy wykonywane będą na koszt pasażera i dotyczą także osób zaszczepionych i ozdrowieńców. 

Od 01.03.2021 na Cyprze obowiązuje podział krajów na trzy grupy: ZIELONĄ, POMARAŃCZOWĄ i CZERWONĄ, w zależności od oceny aktualnej sytuacji epidemicznej. Kategoryzacja aktualizowana jest raz w tygodniu.

Polska należy do grupy CZERWONEJ, co oznacza, że niezaszczepione osoby podróżujące z Polski na Cypr zobowiązane są do dwukrotnego przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR - pierwszego wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem (na własny koszt) ORAZ drugiego, wykonanego po przylocie na Cypr, na lotnisku w Larnace lub Pafos (na własny koszt). Obowiązek poddania się testowi dotyczy również osób zaszczepionych i tzw. ozdrowieńców. Z obowiązku testowania zwolnione są dzieci poniżej 12 lat. Nowe wytyczne obowiązywać będą w okresie od 6.12.21 do 31.01.22.

Nadal wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego Cyprus Flight Pass na mniej niż 48 godziny przed wylotem (link). Przy wejściu na pokład samolotu oraz przy kontroli granicznej należy okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety. Za brak wypełnionej ankiety grozi mandat w wysokości 300 EUR, nakaz wykonania na własny koszt testu na Covid-19, bądź odmowa wjazdu na Cypr. 

Wszystkie osoby powyżej 6. roku życia obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w otwartej przestrzeni publicznej (wyjątek stanowią plaże, baseny, miejsca aktyności fizycznej), jak i w przestrzeniach zamkniętych, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba. Nieprzestrzeganie nakazu grozi madatem w wysokości 300 EUR. 

Należy pamiętać, że w miejscach gdzie może gromadzić się powyżej 10 osób (galerie handlowe, sklepy, restauracje, kluby, hotele, świątynie, teatry itp.) należy zawsze mieć przy sobie tzw. Safe Pass/Green Pass (taką rolę może pełnić negatywny wynik testu PCR ważny 72 godziny lub antygenowego, ważny 48 godzin, potwierdzenie przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenie o przejściu choroby Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni). 

Czarnogóra

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR lub antygenowy


Od dnia 5.06.2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu lub certyfikatu COVID.

Od 24.08.2021 r. turyści przyjeżdżający do Czarnogóry mają obowiązek okazania przy wjeździe zaświadczenia o szczepieniu, przynajmniej pojedynczą dawką, ozdrowieniu lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Wyniki testów PCR powinny być nie starsze niż 72 godziny, zaś wyniki szybkich testów antygenowych - nie starsze niż 48 godzin przed wjazdem do kraju. W przypadku ozdrowieńców należy przedstawić zaświadczenie, że dana osoba przeszła COVID-19, przy czym minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego,

Osoby nie posiadające żadnego z powyższych dokumentów, zostaną skierowany na 14-dniową kwarantannę, którą można zakończyć najwcześniej po szóstym dniu wjazdu do Czarnogóry pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

Czechy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


TRANZYT PRZEZ CZECHY: osoby podróżujące tranzytem z Polski przez teren Republiki Czeskiej zwolnione są z obowiązku testowania w kierunku Sars-Cov-2 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego, o ile tranzyt nastąpi do 12 godzin. 

Podróżujących z Polski do Republiki Czeskiej obowiązują następujące zasady:

1. Osoby zaszczepione: zobowiązane są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19 (z obowiązku zwolnione są jedynie osoby, które przyjęły trzecią dawkę szczepienia). Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania.
Nie ma obowiązku wykonywania testu po przyjeździe oraz z obowiązku odbycia kwarantanny. 
Ponadto zaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

Za osobę w pełni zaszczepioną uznaje się:
- osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni.
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni
Dokumentem potwierdzającym szczepienie są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. 

Osoby w wieku od 13 lat włącznie do 18 lat włącznie, mogą wjechać do Republiki Czeskiej po zaszczepieniu dwiema dawkami szczepionki (lub jedna dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej). Osoby podróżujące z Polski do Czech do ukończenia 12 roku życia zwolnione są z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

2. Osoby niezaszczepione: zobowiązane są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19. Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie testu są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. Po przyjeździe na terenie Czech między 5 a 7 dniem pobytu należy obowiązkowo powtórzyć test PCR (na własny koszt). Od chwili wjazdu na teren Czech aż do momentu uzyskania wyniku testu nie obowiązuje kwarantanna, natomiast należy nosić maseczkę ochronną o standardzie FFP2 lub wyższym.
Ponadto niezaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

3. Ozdrowieńcy: zobowiązani są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19. Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie testu są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. Dodatkowo ozdrowieńcy muszą posiadać zaświadczenie o przebyciu choroby wywołanej wirusem SarsCov-2 (od momentu wyzdrowienia nie może upłynąć więcej niż 180 dni). Dokumentem potwierdzającym status ozdrowieńca jest także paszport COVIDowy (w wersji elektronicznej lub papierowej). 
Ponadto niezaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

Osoby podróżujące z Polski do Czech do ukończenia 12 roku życia zwolnione są z obowiązku testowania i wypełnienia formularza przyjazdowego.

W celu skorzystania z infrastruktury hotelowej, lokali gastronomicznych, usług kosmetycznych i fryzjerskich, w celu uprawiania sportu w zamkniętych pomieszczeniach oraz udziału w imprezach masowych należy posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni. Negatywny wynik testu nie uprawnia do korzystania z powyższych usług. Na mocy wyjątku testy PCR będą uznawane w przypadku: osób w wieku 12-18 lat, osób z udokumentowanymi przeciwskazaniami przeciwko przyjęciu szczepionki oraz osób, które przyjęły już jedną z dwóch dawek szczepionki lub takich, które przyjęły ostatnią dawkę w ciągu ostatnich 14 dni.
Lokale gastronomiczne, puby, czy dyskoteki są zamknięte w godzinach 22:00 – 5:00. Spożywanie alkoholu na świeżym powietrzu jest dozwolone jedynie w ogródkach restauracyjnych. 
Istnieje konieczność zakładania maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeni publicznej (typu co najmniej FFP2.

Dominikana

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Republika Dominikańska nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa (z wyjątkiem dzieci do lat 5).

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna: od 22:00 do godziny 5:00 – od poniedziałku do piątku, oraz od 21:00 do 5:00 – w soboty, niedziele i święta. W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokumenty podróży oraz rezerwację noclegu, jako dowód upoważniający do przemieszczenia się. 

Od 01.02.2021 r. wymagane jest wypełnienie – na mniej niż 72 godziny przed wylotem  elektronicznego formularza wjazdu oraz wyjazdu, dostępnego na eticket.migracion.gob.do oraz pobranie po ich wypełnieniu kodów QR dla każdego uczestnika osobno (prosimy o posiadanie tych kodów w wersji papierowej i elektronicznej). 

Egipt

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący do Egiptu zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.

Wymaz należy pobrać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z Egiptem. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim lub arabskim. Wynik testu powinien zawierać poprawne dane pasażera, podpis lekarza laboratorium i znak wodny lub międzynarodowy kod kreskowy (QR), potwierdzający instytucję wykonującą badanie. Zaleca się posiadanie wyników testu w formie papierowej.

Test może być również wykonany na lotnisku po przylocie. Wynik zostaje przekazany w ciągu 24 godzin do hotelu w którym przebywa podróżujący. Do momentu uzyskania wyniku testu obowiązuje izolacja. Opłata za wykonanie testu w Egipcie to około 30 USD za osobę. Rekomendowaną formą płatności jest gotówka. W przypadku pozytywnego testu klienci pozostają na kwarantannie w swoim hotelu (pokoju). Wówczas należy liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z kolejnymi testami, konsultacjami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych. Należy również liczyć się z odmową wpuszczenia osoby zakażonej na pokład samolotu przez linie lotnicze, aż do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu. 

Z testów zwolnione są dzieci do lat 6 oraz wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień, o ile od daty ostatniego szczepienia minęło co najmniej 14 dni. Unijny certyfikat Covid jest honorowany (obowiązkowy kod QR). Zaświadczenie należy okazać w formie papierowej.

Każdy podróżujący do Egiptu powinien ponadto wypełnić i posiadać przy sobie formularz lokalizacyjny. 

Od 01.05.2021 wszyscy podróżujący do Egiptu ponownie zobowiązani są do posiadania wizy. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od dnia wjazdu na teren Egiptu. Zakup jest możliwy na stronie internetowej: visa2egypt.gov.eg/eVisa a także bezpośrednio po przylocie, na lotnisku. Koszt to około 25 USD w banku na lotnisku lub 28 USD u pośrednika na lotnisku. Wiza ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Z zakupu wizy zwolnieni są turyści udający się do kurortu SharmEl Sheikh, pod warunkiem, że podczas swojego pobytu nie będą korzystać w zycieczek fakultatywnych. W przeciwnym razie również muszą dokonać opłaty wizowej. 

Grecja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


AKTUALIZACJA Z DNIA 09.11.2021 r. 

Wszyscy podróżujący do Grecji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub negatywnego wyniku testu antygenowego na COVID-19. Test PCR należy wykonać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z Grecją, natomiast test antygenowy nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym wjazdem do Grecji. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim. Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób dorosłych oraz dzieci które ukończyły 12 lat, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju wyjazdu. Wynik testu powinien zawierać pełne dane osobowe podróżnego. 

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnione są:

• osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 i upłynęło minimum 14 dni od zakończenia pełnego cyklu szczepień. Wymagane jest okazanie świadectwa szczepień, wydanego przez uprwaniony organ publiczny i przetłumaczonego na język angielski i/lub grecki. Pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Szczepionki które zostały uznane przez greckie władze, to: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sputnik V, Cansino Biologics, Sinopharm.
• osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 w ciągu ostatnich 9 miesięcy lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR-RT, wykonanym w okresie 2-9 miesięcy poprzedzających wjazd na teren Grecji. Oryginalny wynik testu powinien być wystawiony w jednym z nstępujących języków: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoski, francuskim, greckim, rosyjskim lub przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego z języka polskiego na angielski. 
• dzieci do lat 12.

Dla każdego uczestnika, w tym dzieci należy osobo wypełnić formularz rejestracyjny, nie później niż 24 godziny przed wylotem. Formularz jest dostępny na: travel.gov.gr. Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod należy okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie. Podróżnym nieposiadającym kodu QR linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład samolotu.

Niezależnie od posiadanego wyniku testu / zaświadczenia każda osoba może zostać losowo poddana badaniu stanu zdrowia, a brak zgody może skutkować odmową wjazdu na teren Grecji.

Od 13 września do 31 marca 2021 r. tylko osoby w pełni zaszczepione lub posiadające dowód wyzdrowienia (nie starszy niż 6 miesięcy) będą miały dostęp do pomieszczeń zamkniętych, w tym kawiarni, barów, restauracji. Certyfikat szczepienia, lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin, będzie wymagany także przy wejściu do muzeów, kin, teatrów, czy stanowisk archeologicznych.

Gruzja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


UWAGA! Od 01.12.2021 r. w celu skorzystania z niektórych miejsc publicznych w Gruzji należy posiadać tzw. GREEN PASS (Zielony Paszport) (kod QR w aplikacji mobilnej lub w wersji papierowej). Dokument będzie dotyczył wyłącznie osób powyżej 18 roku życia. 

Zielony Paszport będzie wyadawany osobom w pełni zaszczepionym lub posiadającym test PCR ważny przez 72 godz. lub test antygenowy ważny przez 24 godz. oraz ozdrowieńcom. Jeżeli pełny cykl szczepień został przyjęty w Polsce, za Green Pass posłuży kod QR pobrany z aplikacji mojeIKP lub Unijny Certyfikat COVID w wersji papierowej

Okazanie Zielonego Paszportu będzie konieczne przy wejściu m.in. do restauracji, kawiarni i barów, kina, teatrów i opery, muzeów, centrów rozrywki, kasyna, siłowni, salonów SPA, hoteli itp. 

Wszystkich podróżnych udających się do Gruzji (drogą lotniczą, lądową, morską) obowiązuje negatywny wynik testu PCR (w języku angielskim), wykonany nie wcześniej niż na 72 godz. przed przyjazdem. Dodatkowo należy wypełnić online formularz lokalizacyjny (link). Dzieci - bez względu na wiek muszą również poddać się testowi oraz posiadać wypełniony formularz lokalizacyjny. Po 3 dniach od przyjazdu należy ponownie, na własny koszt wykonać drugi test PCR. Koszt wykonania testu waha się między 120-200 lari (ok. 135-225 PLN) - w zależności od miejsca wykonania testu. Pomiędzy dniem przylotu, a dniem wykonania drugiego testu można swobodnie przemieszczać się po terytorium Gruzji. 

Osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepioką jedno- lub dwudawkową) i posiadają zaświadczenie w języku angielskim, zwolnione są z obowiązku wykonywania testu PCR i nie muszą wypełniać formularza lokalizacyjnego. Władze gruzińskie nie określiły wzoru zaświadczenia o przyjęciu szczepienia. Może to być "Poświadczenie o przyjęciu szczepionki na COVID-19" lub unijny certyfikat COVID, wydrukowany z Internetowego Konta Pacjenta. Ważne, by dokument zawierał: imię, nazwisko, datę urodzenia, daty przyjęcia szczepionek. 

Hiszpania

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR lub antygenowy


UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW WJAZDOWYCH DO HISZPANII

Od 27.09. turyści z Polski udający się do Hiszpanii zobowiązani są do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR-RT, wykonanym w ciągu 72 godzin przed planowanym przylotem lub testu antygenowego wykonanym do 48 godz. przed planowanym wylotem. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są osoby zaszczepione pełnym cyklem przeciwko COVID-19 i upłynęło min. 14 dni od daty przyjęcia ostatniej dawki, ozdrowieńcy (zaświadczenia o przebyciu SARS-COV-2 tracą ważność po 180 dniach od daty pierwszego pozytywnego testu) oraz dzieci do lat 12. Wszystkie zaświadczenia powinny być przedstawione w jednym z czterech języków: hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia w jednym z powyższych języków, można przedstawić oryginał w języku polskim, przetłumaczonym na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. Uwaga: po wylądowaniu na Wypach Kanaryjskich możliwe wyrywkowe testy lub konieczność wykonania ich na destynacji w ciągu 24 godzin od przylotu.

Wszyscy pasażerowie, w tym dzieci, zobowiązani są do wypełnienia osobno formularza rejestracyjnego, najwcześniej na 48 godziny przed wylotem, poprzez stronę (linklub bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH - SpTH. Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod musi okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Wszyscy podróżni przybywający na terenie Hiszpanii drogą morską lub powietrzną poddawani są ponadto kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ogólną (wizualną) ocenę stanu zdrowia. 

Na terytorium Hiszpanii obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej:

 • w przestrzeni publicznej zamkniętej,
 • w przestrzeni publicznej na powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym),
 • w środkach transportu publicznego (w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym,
 • podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m (nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym).

Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na świeżym powietrzu. Za brak maseczki grozi mandat w wysokości do 100 euro.

Jamajka

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR lub antygenowy


Wszyscy podróżujący na Jamajkę powyżej 12. roku życia zobowiązani są do wystąpienia o autoryzację podróży poprzez internetowy formularz Travel Authorization (link) w ciągu 7 dni przed planowanym wylotem. Autoryzacja nie jest wymagana na etapie rezerwacji przelotów, ale jest konieczna przy odprawie na lotnisku i podczas wejścia do samolotu (w wersji papierowej lub elektronicznej). Jedna osoba może aplikować również w imieniu innych członków rodziny.

Dodatkowo wszyscy podróżni w wieku 12 lat i powyżej zobowiązani są do przedstawienia negatywnego testu molekularnego (PCR, NAAT, RNA) lub testu antygenowego przed odprawą na Jamajkę. Data pobrania próbki nie może być starsza niż 3 dni przed planowanym wylotem. Badanie musi być wykonane w laboratorium posiadającym jedno z następujących poświadczeń: 1) akredytowane przez College of American Pathologists (CAP), 2) zarejestrowane w Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), 3) posiadające Certyfikat ISO 15189. Wynik testu powinien zawierać: imię nazwisko badanej osoby, data urodzenia, nazwa laboratorium, wskazanie poświadczenia laboratoryjnego (CAP, CLIA, ISO 15189, datę pobrania próbki, typ próbki, wynik testu. 
 

Kuba

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący na Kubę zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Kubę. Testy są obowiązkowe również dla dzieci i niemowląt. Wynik testu musi być sporządzony w języku angielskim lub hiszpańskim. Drugi test PCR-RT wykonany jest po przylocie na Kubę na koszt rządu kubańskiego. Wyniki testu przekazane zostają w ciągu 24 godzin. U osób, u których stwierdzono pozytywny wynik testu, po 5 dniach wykonywany jest ponowny test, a osoby te kierowane są na 10-dniową kwarantannę w wyznaczonym hotelu.

Dodatkowo każdy turysta udający się na Kubę zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia KL/NNW, które obejmuje również Covid-19. Jest to weryfikowane na lotniskach. Osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia od Covid-19 obowiązane są do wykupienia polisy na miejscu w wysokości 30 USD.

Wymagane jest również wypełnienie formularza zdrowotnego - tiny.pl/r6n9x

Na Kubie jedyną obowiązującą walutą jest CUP (peso kubańskie). Nie ma możliwości płatności gotówką, obecnie jedyną formą płatności jest karta kredytowa m.in. w restauracjach, sklepach, za wycieczki fakultatywne).

Malta

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Od 14.07.2021 (środa) wjazd na terytorium Malty możliwy jest wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych (od podania ostatniej dawki musi minąć minimum 14 dni). Wymagane jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid pobranego z IKP/aplikacji mObywatel. Wyjątek stanowią dzieci w wieku 5 - 12 lat, które będą musiały przedstawić negatywny wynik testu PCR i będą im towarzyszyli zaszczepieni rodzice. Samotnie podróżujęce dzieci (m.in. na popularne na Malcie kursy językowe) nie będą wpuszczane. Szkoły językowe od 14.07 zostną zamknięte do odwołania. 

Osoby, które nie posiadają certyfikatu szczepień będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę w specjalnie przygotowanych obiektach (na własny koszt). 

Dzieci poniżej 5 lat zwolnione są z obowiązku kwarantanny po przyjeździe na Maltę; nie muszą również posiadać certyfikatu szczepień ani wykonywać testu.

Wszystkich podróżnych obowiązuje również wypełnienie deklaracji zdrowia - tiny.pl/r6nff oraz formularza lokalizacyjnego, dostępnego online pod linkiem. Prawidłowo wypełniony formularz wygeneruje unikalny kod QR, który należy zapisać na urządzeniu mobilnym. Z dniem 16.08 wersja papierowa formularza nie będzie akceptowana przy wjeździe na Maltę. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.visitmalta.com/en/covid-19

Meksyk

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Meksyk nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

 

Podróżni są jednak zobowiązani najwcześniej na 12 godzin przed wylotem do uzupełnienia formularza lokalizacyjnego i zdrowia na stronie internetowej  www.vuelaseguro.com/login i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku. Wypełnienie formularza wymaga założenia konta. Można założyć jedno konto i dodać kolejnych podróżnych (np. członków rodziny). Po przylocie każdy podróżujący jest poddany pomiarowi temperatury. Kwarantanna nie jest obowiązkowa, ale może zostać zarządzona przez miejscowe służby wobec wybranych podróżujących, w szczególności jeżeli stwierdzona zostanie u nich gorączka. 

 

W zależności od danego stanu mogą obowiązywać różnego rodzaju restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz dostępności atrakcji turystycznych.
 

Od 1 kwietnia wszyscy podróżni przyjeżdżający do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, zobowiązani będą do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie lub poprzez stronę internetową www.visitax.gob.mx/sitio. Z opłaty są zwolnione dzieci do 5 roku życia.

Niemcy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR / antygenowe


TRANZYT PRZEZ NIEMCY: podróż przez Niemcy jest możliwa bez negatywnego wyniku testu, jeżeli wjazd do Niemiec odbywa sie drogą lądową, a tranzyt trwa poniżej 24h. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie. Przy tranzycie drogą lotniczą należy mieć ze sobę negatywny wynik testu i okazać go przewoźnikówi lub służbom granicznym w przypadku kontroli. 

Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą wykonywać:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

Panama

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Turyści udający się do Panamy muszą posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na obecność Covid-19, wykonanego nie później niż na 48 godzin przed wylotem. Podróżni nieposiadający badania po przylocie na lotnisko zostaną poddani obowiązkowemu testowi (na własny koszt, ok. 50 USD; czas oczekiwania na wynik ok. pół godz.). 

Dodatkowo podróżni przed przyjazdem zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza Declaracion Jurada (link), podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony zdrowia, a także potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakichkolwiek chorób układu oddechowego). 

Osoby podróżujące w tranzycie przez międzynarodowe lotnisko Tocumen nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na Covid-19.

W całym kraju obowiązuje godzina policyjna w godz. 22:00 - 04:00. Zabronione są jakiekolwiek czynności związane z gromadzeniem się ludności. Korzystanie z plaż, kąpielisk i rzek dozwolone jest w godz. 06:00-17:00 od poniedziałku, do piątku. Wymagane jest noszenie maseczek ochronnyh w miejscach publicznych.  

Portugalia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

antygenowy / PCR


Podróżujących do Portugalii kontynentalnej oraz na Maderę do dnia 27.06 obowiązują następujące restrykcje dotyczące wjazdu:

Portugalia kontynentalna
Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu udającego się do Portugalii (w tym dzieci, powyżej 2 lat), zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów: test molekularny PCR, wykonany najwcześniej na 72 godziny przed wylotem do Portugalii lub test antygenowy, wykonany na 48 godz. przed wylotem. Osoby przesiadające się w portach lotniczych na terenie Portugalii również muszą posiadać negatywny wynik testu (jeden z dwóch opisanych powyżej) i nie opuszczać strefy tranzytowej lotniska. Dodatkowo przed wylotem (w ostateczności na lotnisku) należy wypełnić formularz lokalizacyjny PLF (link) - i posiadać go w formie elektronicznej lub papierowej na wypadek kontroli przez odpowiednie służby w punktach kontrolnych. Formularz jest imienny i każda osoba powinna posiadać własny - również dzieci poniżej 18 lat. 

Od 1 lipca z obowiązku testowania zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji cyfrowej lub papierowej) oraz dzieci poniżej 12 lat.

Madera
Przed przylotem na Maderę (48-12 godz.) należy wypełnić kwestionariusz online Madeira Traveler Registration (link) - osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Dzieci poniżej 12 lat wpisywane są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje dane do lgowania na platformie www.madeirasafe.com, gdzie po zalogowaniu uzyska unikalny kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym na Maderze. Po przylocie należy również przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny przed wylotem lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem. Pasażerowie, którzy nie dopełnią obowiązku wykonania testu przed wylotem, mogą wykonać test na COVID-19 na lotnisku, po przylocie na koszt autonomicznego rządu Madery. Po wykonaniu testu i wypełnieniu deklaracji, pasażer udaje się do miejsca swego zakwaterowania, gdzie w samoizolacji oczekuje na wynik testu, który zostaje przesłany sms-em na wskazany w deklaracji numer telefonu. Wyniki testu powinny zostać przekazane w ciągu 24 godzin. W związku z przeciążeniem systemu informacyjnego lokalnych służb sanitarnych i opóźnieniem w przekazywaniu informacji dotyczącej wyników testu, Ambasada RP w Portugalii rekomenduje wszystkim podróżującym na Maderę wykonanie testu przed przylotem. 

Z konieczności okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są: 

- osoby niepełnoletnie, poniżej 12 roku życia
- tzw. ozdrowieńcy - tj. osoby, które w ciągu 180 dni poprzedzających przylot na Maderę przeszły zakażenie Covid-19
- osoby posiadające dokument, potwierdzający zaszczepienie przeciwko Covid-19 (pełen cykl)
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie Covid-19 powinno być wystawione w języku angielskim i posiadać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nr. identyfikacyjny pacjenta, rodzaj i datę wykonania testu oraz jednoznaczne stwierdzenie określające wyzdrowienie ("recovered"). 

 

Rumunia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW PODRÓŻOWANIA. Zgodnie ze stanem na 30.11.2021 r. Polska została umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście. 

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z czerwonej listy z kwarantanny zwalniane są tylko osoby:

- posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki,

- posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni,

- powyżej 16 roku życia posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii - przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku dzieci w wieku od 12 do 16 lat negatywny wynik testu zwalania z kwarantanny niezależnie od długości pobytu w Rumunii, 

- odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h, 

- dzieci do 12 rż. 

Dodatkowo w Rumunii wprowadzono obowiązek noszenia maseczek medycznych, zakrywających usta i nos, przez wszystkie osoby pow. 5 roku życia w przestrzeniach publicznych zarówno zamkniętych jak i otwartych (przyłbice, szaliki itp. nie są dopuszczalne). W związku ze wzrostem zakażeń wprowadzon zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w g. 22.00 - 5.00, z wyjątkiem osób posiadających Unijny Certyfikat COVID-19 lub ozdrowieńców (w ciągu 180 dni od przebycia choroby). Dozwolone są wyjścia w celach zawodowych, medycznych, opieki and innymi osobami, tranzytu międzynarodowego i innych podobnych. 

Restauracje, sklepy i punkty usługowe otwarte są w godzinach 5:00-21:00. Wstęp do restauracji, hoteli centrów handlowych, budynków administracji publicznej itp. wiąże się z koniecznością okazania Unijnego Certyfikatu COVID-10, potwierdzającego pełne zaszczepienie lub dokumentu potwierdzającego przebycie choroby w ciągu 180 dni (ozdrowieńcy).

Zgodnie ze stanem na dzień 6.07.21 Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszczona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń dla osób przybywających z Polski do Rumunii - nie są wymagane ani testy ani kwarantanna. 

Seszele

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Podróżnych udających się na Seszele obowiązuje negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą. Dodatkowo należy wypełnić deklarację Health Travel Authorisation (link), a także posiadać ubezpieczenie zdrowotne obejmujące ew. koszty związane z Covid-19 (kwarantanna, izolacja, leczenie). Podróżni zobowiązani są również do wykupienia pierwszych 2 tygodni pobytu wyłącznie w autoryzowanych ośrodkach turystycznych. Obostrzenia dla dzieci do 17 lat są takie same jak dla ich rodziców / opiekunów, bez względu na ich status Covid-19.

Słowacja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


UWAGA! Z dniem 25 listopada 2021 r. do odwołania w Słowacji, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, wprowadzono stan wyjątkowy.

TRANZYT PRZEZ TERYTORIUM SŁOWACJI: obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Podczas tranzytu nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19, zaświadczenia o zaszczepieniu, ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza np. e-hranica.

Z dniem 19.01.22 podróżujących z Polski na Słowację obowiązują następujące zasady:

1. Osoby zaszczepione: zwolnione są z obowiązku testowania przed przyjazdem, po przyjeździe oraz z obowiązku odbycia kwarantanny. 
- osobę, która została zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciw Covid-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech)
- osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Potwierdzenie zaszczepienia może być w postaci Unijnego Certyfikatu COVID lub innego krajowego zaświadczenia COVID obowiązującego w państwie trzecim i zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szczepionki i jej producentów, kolejność szczepienia, całkowita liczba szczepień danym preparatem oraz data ostatniego szczepienia. Krajowe zaświadczenie COVID musi być opatrzone pieczęcią uprawnionego organu danego kraju albo sprawdzalne w sposób elektroniczny oraz sporządzone również w języku angielskim. Może być ono okazane zarówno w postaci papierowej jak i w formie elektronicznej.

Osoby w pełni zaszczepione przed wjazdem na terytorium Słowacji są zobowiązane do dokonania rejestracji formularza e-hranica (link)  oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać raz na 6 miesięcy.

UWAGA!: od 19.01.22 hotele, baseny, kluby fitness dostępne są wyłącznie dla osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki. Osoby z dwiema dawkami muszą posiadać dodatkowo aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Wyjątek stanowią ozdrowieńcy, dzieci do 18 lat, które przyjęły dwie dawki szczepionki oraz dzieci do lat 6. Dla wszystkich pozostałych zaszczepionych osób, przy zakwaterowaniu wymagane jest okazanie negatywnego testu na Covid-19.

2. Osoby niezaszczepione: osoby niezaszczepione podlegają obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 10 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym mogą poddać się temu testowi najwcześniej w piątym dniu kwarantanny.

Osoby powyżej 12 roku i 2 miesięcy życia wjeżdżające do Słowacji są zobowiązane do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica (link) oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium Słowacji.

3. Ozdrowieńcy: ozdrowieńcy podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 10 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym mogą poddać się temu testowi najwcześniej w piątym dniu kwarantanny.

Osoby powyżej 12 roku i 2 miesięcy życia wjeżdżające do Słowacji są zobowiązane do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica (link) oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium Słowacji.

4. Dzieci: Dzieci powyżej 12 lat i 2 miesięcy życia obowiązuje ogólne zasady wjazdu i tranzytu przez terytorium Słowacji, a także podlegają kwarantannie i obowiązkowi wypełnienia formularza lokalizacyjnego na zasadach ogólnych. Wobec dzieci poniżej 12 lat i 2 miesięcy życia stosowane są przepisy, które mają zastosowanie do ich rodziców lub opiekunów podczas ich wjazdu i pobytu na terytorium Słowacji.

Szwajcaria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Tranzyt do Szwajcarii z Polski przez Niemcy, Czechy i Austrię

Obywatele polscy podróżujący z Polski do Szwajcarii drogą lądową (np. własnym samochodem na narty) mają prawo do tranzytowego przejazdu przez terytorium Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii bez konieczności wykonywania w tych krajach jakichkolwiek badań czy testów, jeśli taki tranzytowy przejazd trwa mniej niż 24 godziny.

Zasady wjazdu do Szwajcarii. Zmiany od 22.01.2022

Z dniem 22.01.2022 przy wjeździe do Szwajcarii złagodzone zostają wymogi dotyczące testowania. 

Zaszczepieni podróżni oraz ozdrowieńcy zwolnieni są z obowiązku testowania. Potwierdzeniem zaszczepienia lub ozdrowienia jest certyfikat (paszport) covidowy, którego ważność od 31.01.22 zostaje skrócona do 270 dni. Niezaszczepieni podróżni muszą okazać negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin lub negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem do Szwajcarii. Obowiązek wykonania testu przed wjazdem do Szwajcarii dotyczy wszystkich podróżnych powyżej 16 roku życia

Nadal obowiązuje wymóg rejestracji pobytu za pomocą elektronicznego formularza Entry Form (link) dla podróżujących wszystkimi rodzajami transportu oraz dodatkowo - obowiązek zakrywania nosa i ust we wszystkich przestrzeniach. 

Tajlandia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Przy wjeździe do Tajlandii obowiązuje ruch bezwizowy w przypadku podróży w celu turystycznym. W przypadku podróży w innym celu lub na dłuższy okres, wymagana jest wiza.

Do wjazdu wymagana jest ponadto rejestracja w systemie Thailand Pass na stronie: (link) oraz skorzystanie z jednej z trzech procedur wjazdowych, obowiązujących od 1 listopada:

Test and Go

 • Dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, podróżujących drogą lotniczą z kilkudziesięciu wybranych państw, w tym z Polski (stan na dzień aktualizacji tego komunikatu, lista państw ma podlegać rewizji).
 • 1-dniowa kwarantanna w oczekiwaniu na wynik testu RT-PCR w hotelu z certyfikatem SHA+ lub AQ (www.shathailand.com). Potem możliwość podróży po całej Tajlandii.
 • W przypadku pozytywnego wyniku testu RT-PCR podróżny przenoszony jest do szpitala i poddawany leczeniu/kwarantannie zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Sandbox

 • Dla osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, podróżujących drogą lotniczą z innych państw niż uprawnione do „Test and Go”.
 • Obowiązkowy przylot na jedno z lotnisk w strefie „Sandbox”: Bangkok (lotniska Suvarnabhumi i Don Mueang), Phuket, Chiang Mai, Pattaya/Rayong (lotnisko U-Tapao), Koh Samui, Buriram.
 • Obowiązek pozostania przez 7 dni w obszarze Sandbox, który obejmuje kilkanaście destynacji.
 • 7-dniowa kwarantanna z możliwością opuszczania hotelu po pierwszej dobie i otrzymaniu wyniku testu RT-PCR. Po 7 dniach możliwość podróży po całej Tajlandii.
 • W przypadku pozytywnego wyniku testu RT-PCR podróżny przenoszony jest do szpitala i poddawany leczeniu/kwarantannie zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Alternative Quarantine

 • Dla osób, które nie są w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, podróżujących drogą lotniczą, morską i lądową.
 • Dla osób podróżujących drogą lotniczą lub morską – 10-dniowa kwarantanna bez możliwości opuszczania hotelu. Potem możliwość podróżowania po całej Tajlandii.
 • Dla osób podróżujących drogą lądową – 14-dniowa kwarantanna bez możliwości opuszczania hotelu. Potem możliwość podróżowania po całej Tajlandii.

Ponadto we wszystkich trzech przypadkach wymagane jest także posiadanie: testu RT-PCR, wykonanego w okresie maks. 72h przed wylotem; ubezpieczenia w wys. min. 50 tys. USD; potwierdzenia rezerwacji hotelu typu SHA+ lub AQ.

Tunezja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem (w języku angielskim). Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.
Od 10 lipca obowiązek wykonania testu PCR obejmować będzie również turystów podróżujących z biurami podróży samolotami czarterowanymi. Wynik testu należy przedstawić podczas odprawy na lotnisku wylotowym, jak i po przybyciu na miejscu służbom sanitarnym w punkcie kontrolnym. Dzieci poniżej 12 lat zwolnione są z obowiązku testu. Dodatkowo po przylocie do Tunezji służby sanitarne mogą przeprowadzić testy na losowo wybranej grupie pasażerów. 

Przed wylotem do Tunezji należy również wypełnić formularz lokalizacyjny, dostępny pod linkiem (link)

Turcja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy/PCR


Podróżujący do Turcji nie muszą przedstawiać wyniku testu RT-PCR lub testu antygenowego, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

zostali zaszczepieni wymaganą dawką (tj. minęło 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia) i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim, pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości.

są ozdrowieńcami, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (najwcześniej na 28 dni) przed przybyciem do Turcji przeszli COVID-19, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku angielskim przez właściwe organy,

dzieci do 12 lat.

Wszyscy pozostali podróżujący do Turcji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowegona COVID-19, z ostatnich 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z testów zwolnione są dzieci do lat 6. Osoby, które nie przedstawią negatywnych wyników testów PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. 

Dodatkowo na mniej niż 72 godziny przed wylotem, każdy podróżujący do Turcji musi wypełnienić formularza Travel Entry Form na stronie register.health.gov.tr. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydukować w wersji papierowej lub zapisać na urządzeniach mobilnych i okazać na lotnisku podczas odprawy. Nie ma obowiązku rejestracji w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia. Kolejnym wymogiem jest wypełnienie i podpisanie formularza lokalizacyjnego. Za osoby niepełnoletnie formularz wypałniają rodzice lub pełnoletni opiekunowie. Pole Seat Number należy uzupełnić po uzyskaniu karty pokładowej na lotnisku. Formularze zbierane są w trakcie lotu przez obsługę samolotu. 

Włochy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


OD 16.12.2021 WAŻNE ZMIANY DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO WŁOCH

We Włoszech obowiązuje stan wyjątkowy, który został przedłużony do 31 marca 2022 r. Nowe obostrzenia i regulacje dotyczące wjazdu oraz pobytu mogą być wprowadzane nawet z dnia na dzień.

Tranzyt do Włoch z Polski przez Czechy, Słowację i Austrię

Obywatele polscy podróżujący z Polski do Włoch drogą lądową (np. własnym samochodem na narty) mają prawo do tranzytowego przejazdu przez terytorium Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii bez konieczności wykonywania w tych krajach jakichkolwiek badań czy testów, jeśli taki tranzytowy przejazd trwa mniej niż 24 godziny.

Od 16.12.21 osoby podróżujące z Polski do Włoch mają obowiązek: 

1. w przypadku osób zazczepionych lub ozdrowieńców:
- zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Pasenger Locator (
link) ORAZ
- przedstawienia certyfikatu unijnego (w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim) - tzw. green pass, paszport covidowy, zaświadczającego o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE lub zaświadczającego o przebytej chorobie Covid-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ

- przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowegowykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.
Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).
Ponadto należy pamiętać, że:

 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z niezaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę

2. w przypadku pzostałych osób (w tym osób niezaszczepionych): 
- zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Pasenger Locator
(link) ORAZ
- przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowegowykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.
- odbycia obowiązkowej 5-dniowej kwarantanny ORAZ
- przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie odosobnienia. 
Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).
Ponadto należy pamiętać, że:

 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z niezaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

UWAGA! Należy pamiętać, że we Włoszech ważność certyfikatów unijnych potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy od podanej dawki (w Polsce jest to 12 miesięcy). Od 1 lutego 2022 bedzie to 6 miesięcy. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu. 

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne, wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

Aktualny podział Włoch na strefy:
* strefa  biała  (złagodzone obostrzenia): Abruzja, Apulia, Bazylikata, Dolina Aosty, Emilia-Romania, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Wenecja Euganejska, Prowincja Autonomiczna Trydent.

* strefa  żółta  (zwykłe obostrzenia): Friuli-Wenecja Julijska, Prowincja Autonomiczna Bolzano-Górna Adyga (min. obowiązek noszenia maseczek również na świeżym powietrzu, obowiązek zachowywania dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk, obowiązek dostosowywania się do specyficznych wymogów sanitarnych w barach, restauracjach, hotelach, sklepach, punktach usługowych itp., maksymalne obłożenie środków publicznego transportu lokalnego oraz regionalnego transportu kolejowego nie może przekraczać 50%, nie ma ograniczeń w otwarciu barów i restauracji, przy stoliku wewnątrz lokalu może przebywać jednakże maksymalnie 4 osoby, chyba że są rodziną, nie ma ograniczeń w przemieszczaniu się, chyba że są wprowadzone obostrzenia lokalne na poziomie poszczególnych gmin, dozwolony udział publiczności w pokazach w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach (z zastrzeżeniem limitów). Muzea pozostają otwarte). 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący do ZEA zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymaz należy pobrać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z ZEA. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim lub arabskim i wykonane w jednym z akredytowanych laboratoriów (wykaz znajduje się tu - www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Wymagane jest wydrukowane, oficjalne zaświadczenie; wiadomości SMS i elektroniczne dokumenty nie są akceptowane. Z testów zwolnione są dzieci do lat 12.

Dubaj:
Podróżujący na lotnisko w Dubaju przed przylotem są zobowiązani do pobrania i zarejestrowania swoich danych w aplikacji COVID-19 DXB Smart App, która dostępna jest w App Store lub Google Play.
Dodatkowo obowiązkowym wymaganiem jest wypełnienie przed wylotem deklaracji zdrowia oraz posiadanie wydrukowanej wersji przy sobie.
W przypadku przesiadki (tranzytu) w Dubaju test na koronawirusa nie jest wymagany, o ile nie wymaga tego kraj docelowy. 

Ras al Khaimah:
Podróżujący do Ras al Khaimah powinni dodatkowo pobrać apliakcję ALHOSN UAE, która dostępna jest w
App Store lub Google Play.

Abu Dhabi:
Wjazd do stołecznego emiratu Abu Dhabi z Dubaju możliwy jest tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego max. 48h przed wjazdem) lub testu laserowego z krwi DPI, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem. Dzień przyjazdu do Abu Dhabi traktowany jest jako pierwszy dzień. Osoby podróżujące z Polski - oprócz poddania się testowi PCR w w chwili przyjazdu, muszą wykonać ponowny test w ósmym dniu pobytu (przy dłuższych pobytach), a także poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie (w domu, hotelu, którym sie przebywa lub w miejscu wskazanym przez władze ds. zdrowia publicznego). W przypadku podróży do Abu Dhabi po pobycie w innych emiratach należy okazać ujemny wynik testu PCR wystawiony w ciągu 48 godzin albo ujemny wynik badania z krwi DPI wystawiony w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie można użyć testów DPI do kilkukrotnego wjazdu do Abu Dhabi. W przypadku osób, które zamierzają pozostać w Abu Dhabi dłużej, konieczne jest wykonanie kolejnych testów PCR w 4. i 8. dniu pobytu.

Strzałka