Poniżej prezentujemy informacje dotyczące przepisów wjazdowych do wybranych krajów. Mają one charakter informacyjny, ze względu na zmieniające się często przepisy wjazdowe prosimy o wcześniejsze potwierdzenie tych informacji mailowo: rezerwacje@nekera.pl lub telefonicznie: 22 212 05 00
Ceny testów kupownych za pośrednictwem Nekera: PCR: 275 zł, Antygenowy: 75 zł

Unijny Certyfikat Covid (paszport szczepionkowy)

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


W internetowym koncie pacjenta od wtorku udostępniono Certyfikat Szczepień oraz Certyfikat Ozdrowieńca, oba certyfikaty umożliwiają już wjazd do kilku Państw bez konieczności zrobienia testów PCR lub Antygen już od 02.06.2021

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
 • otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
 • wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Ograniczenia:

 • Razem z nami do systemu podłączyły się: Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Czechy, Dania i Niemcy, reszta Państw formalnie ma przyłączyć się do programu najpóźniej do 01.07 co oznacza że do reszty Państw należy na chwile obecną mieć test PCR lub Antygen. Aktualnie do unijnego certyfikatu szczepień chce także przyłączyć się Turcja. 

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu:

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu
 • wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.

Gdzie znajdę certyfikat:

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a w późniejszym terminie w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel. Aby probrać certyfikat należy: 

 • Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR" i zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj, możesz też zeskanować kod.

Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie

Uwaga, wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajesz. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podano Ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej.

Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane.  Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. 

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak długo będzie ważny certyfikat?

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej.

W przypadku testu to 48 h.

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje.  Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. 

Aplikacja będzie dostępna 10 czerwca. 

Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID?

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu?

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikaty

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore.   Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.  

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19.  

Podstawa prawna obowiązuje oficjalnie od 1 lipca

Do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być podłączone do ujednoliconego systemu unijnego. Rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem przejściowym dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Polska (przy powrocie z zagranicy)

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r., informujemy, że wszyscy podróżujący, przekraczający granicę RP, stanowiącą granicę zewnętrznę Unii Europejskiej, jak i podróżujący przekraczający granicę RP ze strefy Schengen, otrzymują informację o objęciu 10-dniową kwarantanną oraz instruktaż dalszego postępowania.

Zasady dla podróżnych przybywających ze strefy Schengen oraz dodatkowo TURCJI (na mocy ustaleń dotyczących szczególnych zasad wjazdu ruchu osobowego w czasie pandemii):

podróżni podlegają kwarantannie, chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi być wykonany nie później niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
rozwiązanie obejmuje wszystkie środki transportu zbiorowego i indywidualnego, a także piesze przekraczanie granicy.
podróżni, którym zostanie nałożona kwarantanna, będą mogli w ciągu 48 godzin wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z dalszej kwarantanny.
testy nie są finansowane ze środków publicznych.
od 26.05 z kwarantanny zwolnione będą także osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanaego po przylocie na terytorium Polski, na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu oraz kwarantanny zwolnione są:

osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 i upłynęło minimum 14 dni od zakończenia pełnego cyklu szczepień szczepionkami dopuszczonymi do obrotu w krajach UE.
tzw. ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesiącach poddani byli izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nabyli przeciwciała.
• dzieci poniżej 12 roku życia, jeżeli podróżujący z nimi rodzic / opiekun: 1) wracając z kraju należącego do strefy Schengen wykonał test 48 godzin przed powrotem do Polski i uzykał negatywny wynik; 2) jest zaszczepiony przeciwko Covid-19, a od podania pełnej dawki minęło co najmniej 14 dni.
 

Zasady dla podróżnych przybywających spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (m.in. Wielka Brytania, Albania, Czarnogóra, Meksyk, Dominikana, Egipt).
UWAGA ! NOWE ZASADY OD DN. 24.06.

każdy podróżny jest kierowany na 10-dniową kwarantannę.
• z kwarantanny będzie można zostać zwolnionym najwcześniej po 7 dniach - jeśli test na koronawirusa wskaże wynik negatywny.
z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju z którego przybywa podróżny.
rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
testy nie są finansowane ze środków publicznych.
• restrykcjom nie podlegają osoby zaszczepione pełnym cyklem przeciwko Covid-19, ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy poddani byli izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem oraz dzieci do 12. roku życia, podróżujące pod opieką zaszczepionych rodziców / opiekunów, o ile minęło min. 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 (link)

Rozporządzenie NIE OBOWIĄZUJE przy powrocie z krajów "ważnych turystycznie", takich jak: Grecja, Hiszpania, Cypr, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Malta, Portugalia, Czechy, Austria, Francja, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Turcja.

Kraje "ważne turystycznie", przy powrocie z których powyższe rozporządzenie OBOWIĄZUJE, to m.in.Albania, Macedonia, Czarnogóra, Egipt, Tunezja, Meksyk, Dominikana, Seszele, Kuba, Jamajka, Emiraty (Dubaj , Ras Al. Khaimah, inne), Gruzja, Tajlandia.

Więcej informacji: strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl.

Podczas każdego lotu powrotnego do Polski (dotyczy wszystkich linii lotniczych), należy wypełnić formularz lokalizacji pasażera oraz deklarację zdrowia. Uwaga: od dn. 17.07 podróżni powracający do Polski muszą przed odprawą wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego wyłącznie w postaci elektronicznej. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ważne będą karty papierowe, dostępne u personelu pokładowego. 

Karta Lokalizacji Podróżnego – (link)

Deklaracja pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego, w związku z Covid-19 – tiny.pl/r6n9z (wymagany na loty w obie strony)

Albania

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


WAŻNE ZMIANY OD 6.09.21

Z dniem 6.09. każdy podróżny musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków aby wjechać na teren Albanii:

- posiadać paszport szczepionkowy, świadczący o przyjęciu pełnego cyklu szczepień, przy czym musi upłynąć minimum 14 dni od daty przyjęcia ostatniej dawki. 
- być ozdrowieńcem i posiadać zaświadczenie o przejściu Sars-Cov2 ważne do sześciu miesięcy od wyleczenia.
- posiadać negatywny wynik testu PCR (wykonanego w ciągu 72 godzin przed wyjazdem) lub szybkiego testu antygenowego (wykonanego w ciągu 48 przed wyjazdem).

Dzieci do 6 lat zwolnione są z powyższych ograniczeń. Powyższe warunki wjazdowe obowiązują również podróżnych udających się przez Albanię tranzytem. 

Noszenie maseczek jest obowiązkowe wewnątrz i na zewnątrz (nie obowiązuje na: plaży, podczas kąpieli w basenie, jeziorach lub na morzu, podczas uprawiania sportu). Prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne, takie jak pomiar temperatury. Aż do odwołania w Albanii w godzinach 23:00 - 6:00 obowiązuje godzina policyjna. 

Austria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Tranzyt przez Austrię
Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji. Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Osoby podróżujące w tranzycie, które planują zatrzymać się w Austrii (np. nocleg, zakupy, wizyta w restauracji, zwiedzanie) musza spełnić jeden z warunkiów opisanych poniżej.

Osoby przyjeżdżąjące do Austrii w celach turystycznych, zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności:

• negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin, samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 godziny) potwierdzonego w formie zaświadczenia wydanego przez punkt testujący, w języku niemieckim lub angielskim i musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR.
• zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Sinovac-Corona Vac, Janssen potwierdzonego w formie certyfikatu szczepienia wydanego w języku niemieckim lub angielskim lub zawierającego tłumaczenie na jeden z tych języków.
• przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia – np. decyzji o skierowaniu na kwarantannę w związku z zachorowaniem na Covid 19.
• posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 90 dni.

Osoby przyjeżdżające do Austrii, które podczas kontroli przedstawiły dokument potwierdzający jedną z powyższych okoliczności, nie podlegają obowiązkowi elektronicznej rejestracji w systemie.

Osoby, które przekraczając granicę nie posiadały wskazanego wyżej dokumentu są zobowiązane po wjeździe do Austrii do niezwłocznego, najpóźniej w ciągu 24 godzin, wykonania na własny koszt testu PCR lub antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Bułgaria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Od 1 maja 2021 wszyscy podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19. Akceptowane są testy PCR, wykonane na 72 godziny przed przylotem lub testy antygenowe (lista akceptowanych testów), wykonane na 48 godzin przed przyjazdem lub przylotem. Testy wykupione z Nekera, spełniają wymagania dot. akceptowanych testów. Obowiązek wykonania testów dotyczy wszystkich podróżujących, również dzieci powyżej 12. roku życia. Wynik testu powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby - zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabatem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnione są:

osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 (lista akceptowanych szczepionek) - i minęły co najmniej 14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień – wówczas wymagany jest certyfikat wystawiony w języku angielskim i zawierający następujące informacje: imię i nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, datę urodzenia, daty podania odpowiednich dawek szczepionki, nazwę handlową i numer serii szczepionki, nazwę wytwórcy/posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wskazanie kraju, z którego zostało ono wydane, nazwę właściwego organu wydającego.

osoby, które okażą zaświadczenie od lekarza wystawione w języku angielskim o przebyciu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy (zaświadczeniem może być pozytywny wynik testu PCR-RT lub testu antygenowego. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki  medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabetem łacińskim (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

• dzieci do 12 lat.

Chorwacja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


UWAGA WAŻNE ZMIANY OD 1.07.21

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dn. 30.06, od 1 lipca 2021 r. obowiązują następujące, ważne zmiany dotyczące osób przyjeżdżających do Chorwacji: 

Osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Chorwacji zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Cerytfikatu COVID, wydawanego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/953, potwierdzającego szczepienie, wynik testu lub ozdrowienie. Certyfikaty można pobrać m.in. z indywidualnego konta IKP. 

Osoby, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID, aby wjechać na teren Republiki Chorwacji zobowiązane są do spełnienia jednego z poniższych kryteriów:

• okażą negatywny wynik testu PCR (nie starszego niż 72 godz. przed przyjazdem) lub antygenowego (wykonanego w laboratorium, nie starszego niż 48 godz.)
• zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Sputnik V - wówczas mogą przekroczyć granicę w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepienia.
• ozdrowieńcy - osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed planowanym przekroczeniem granicy). 

Dzieci do 12. roku życia, podróżujące pod opieką rodziców / opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają jeden z powyższych warunków, zwolnione są z obowiązku testu. 

Osoby, które nie będą spełniały żadnego z powyższych kryteriów przy wjeździe na teren Chorwacji będą automatycznie kierowane przez Policję Graniczną na 10-dniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego testu PCR / antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Rekomendujemy zawsze przed podróżą sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe do Chorwacji. 

Aby ułatwić procedurę przekraczania granicy Republiki Chorwackiej, a także w celu uniknięcia kolejek i skrócenia kontroli na granicach zachęcamy również do korzystania ze specjalnej aplikacji ENTER CROATIA, dostępnej w języku polskim (link).

 

Cypr

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


UWAGA! nowe warunki wjazdu na Cypr od 21.10.21

Od 01.03.2021 na Cyprze obowiązuje podział krajów na trzy grupy: zieloną, pomarańczową lub czerwoną, w zależności od oceny aktualnej sytuacji epidemicznej. Kategoryzacja aktualizowana jest raz w tygodniu.

Od 21.10.21 Polska należy do grupy POMARAŃCZOWEJ, co oznacza, że niezaszczepione osoby podróżujące z Polski na Cypr zobowiązane są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem (na własny koszt).  Z obowiązku testowania zwolnione są dzieci poniżej 12 lat oraz osoby posiadające europejski certyfikat zaszczepienia lub ozdrowieńca. 

Nadal wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego Cyprus Flight Pass na mniej niż 48 godziny przed wylotem (link). Przy wejściu na pokład samolotu oraz przy kontroli granicznej należy okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety. Za brak wypełnionej ankiety grozi mandat w wysokości 300 EUR, nakaz wykonania na własny koszt testu na Covid-19, bądź odmowa wjazdu na Cypr. 

Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych w otwartej przestrzeni publicznej (wyjątek plaże, baseny, miejsca aktyności fizycznej), jak i w przestrzeniach zamkniętych, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba. Nieprzestrzeganie nakazu grozi madatem w wysokości 300 EUR. 

Czarnogóra

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR lub antygenowy


Od 24.08 turyści przyjeżdżający do Czarnogóry mają obowiązek okazania przy wjeździe zaświadczenia o szczepieniu, przynajmniej pojedynczą dawką, ozdrowieniu lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Wyniki testów PCR powinny być nie starsze niż 72 godziny, zaś wyniki szybkich testów antygenowych - nie starsze niż 48 godzin przed wjazdem do kraju. W przypadku ozdrowieńców należy przedstawić zaświadczenie, że dana osoba przeszła COVID-19, przy czym minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego,

Osoby nie posiadające żadnego z powyższych dokumentów, zostaną skierowany na 14-dniową kwarantannę, którą można zakończyć najwcześniej po szóstym dniu wjazdu do Czarnogóry pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

Czechy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR/antygenowy


W związku z zakwalifikowaniem Polski przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób do grupy krajów bezpiecznych pod względem ryzyka zakażenia Covid-19, od dnia 22.06 wjazd na teren Czech odbywa się bez ograniczeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie).

W związku z odnotowaniem na terenie Czech wzrostu zachorowań na Covid-19, w odmianie Delta od dn. 9.07 Republika Czeska zaostrza zasady wjazdu. 
Na teren Czech będą mogli wjechać tylko w pełni zazczepieni (po min. 14 dniach od przyjęcia drugiej/ostatniej dawki), którzy okażą unijny certyfikat covidowy, także ozdrowieńcy w okresie do 180 dni od przebytej choroby. Osoby niezaszczepione zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz okazania na granicy negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (test PCR na 72 godz., test antygenowy na 48 godz. przed planowanym wjazdem). Test będzie również można wykonać po przybyciu do Czech, ale nie później niż 5 dni od przekroczenia granicy.
Powyższe obostrzenia obowiązywać będą wstępnie do końca lipca. 

Dominikana

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Republika Dominikańska nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa (z wyjątkiem dzieci do lat 5). Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna, od 22:00 do godziny 5:00 – od poniedziałku do piątku, oraz od 21:00 do 5:00 - w soboty, niedziele i święta. W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokumenty podróży oraz rezerwację noclegu, jako dowód upoważniający do przemieszczenia się. 

Od 01.02.2021 wymagane jest wypełnienie - na mniej niż 72 godziny przed wylotem - elektronicznego formularza wjazdu oraz wyjazdu - eticket.migracion.gob.do oraz pobranie po ich wypełnieniu kodów QR dla każdego uczestnika osobno (prosimy o posiadanie tych kodów w wersji papierowej i elektronicznej). 

Egipt

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący do Egiptu zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymaz należy pobrać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z Egiptem. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim lub arabskim. Wynik testu powinien zawierać poprawne dane pasażera, podpis lekarza laboratorium i znak wodny lub międzynarodowy kod kreskowy (QR), potwierdzający instytucję, wykonującą badanie. Zaleca się posiadanie wyników testu w formie papierowej. Test może być również wykonany na lotnisku po przylocie. Wynik zostaje przekazany w ciągu 24 godzin do hotelu w którym przebywa podróżujący. Do momentu uzyskania wyniku testu obowiązuje izolacja. Opłata za wykonanie testu w Egipcie to około 30 USD za osobę. Rekomendowaną formą płatności jest gotówka. W przypadku pozytywnego testu klienci pozostają na kwarantannie w swoim hotelu (pokoju). Wówczas należy liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z kolejnymi testami, konsultacjami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych. Należy również liczyć się z odmową wpuszczenia osoby zakażonej na pokład samolotu przez linie lotnicze, aż do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu. 
Z testów zwolnione są dzieci do lat 6.

Od 01.05.2021 wszyscy podróżujący do Egiptu ponownie zobowiązani są do posiadania wizy. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od dnia wjazdu na teren Egiptu. Zakup jest możliwy na stronie internetowej: visa2egypt.gov.eg/eVisa a także bezpośrednio po przylocie, na lotnisku. Koszt to około 25 USD w banku na lotnisku lub 28 USD u pośrednika na lotnisku. Wiza ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Z zakupu wizy zwolnieni są turyści udający się do kurortu SharmEl Sheikh, pod warunkiem, że podczas swojego pobytu nie będą korzystać w zycieczek fakultatywnych. W przeciwnym razie również muszą dokonać opłaty wizowej. 

Grecja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Wszyscy podróżujący do Grecji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub negatywnego wyniku testu antygenowego na COVID-19. Test PCR należy wykonać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z Grecją, natomiast test antygenowy nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym wjazdem do Grecji. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim. Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób dorosłych oraz dzieci które ukończyły 12 lat, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju wyjazdu. Wynik testu powinien zawierać pełne dane osobowe podróżnego. 

Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu zwolnione są:

• osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 i upłynęło minimum 14 dni od zakończenia pełnego cyklu szczepień. Wymagane jest okazanie świadectwa szczepień, wydanego przez uprwaniony organ publiczny i przetłumaczonego na język angielski i/lub grecki. Pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości. Szczepionki które zostały uznane przez greckie władze, to: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sputnik V, Cansino Biologics, Sinopharm.
• osoby, które posiadają zaświadczenie o przebytym Covid-19 w ciągu ostatnich 9 miesięcy lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR-RT, wykonanym w okresie 2-9 miesięcy poprzedzających wjazd na teren Grecji. Oryginalny wynik testu powinien być wystawiony w jednym z nstępujących języków: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoski, francuskim, greckim, rosyjskim lub przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego z języka polskiego na angielski. 
• dzieci do lat 12.

Dla każdego uczestnika, w tym dzieci należy osobo wypełnić formularz rejestracyjny, nie później niż 24 godziny przed wylotem - travel.gov.gr. Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod musi okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie. Podróżnym nieposiadającym kodu QR linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład samolotu.

Niezależnie od posiadanego wyniku testu / zaświadczenia każda osoba może zostać losowo poddana badaniu stanu zdrowia, a brak zgody może skutkować odmową wjazdu na teren Grecji.

Od 13 września do 31 marca 2022 r. tylko osoby w pełni zaszczepione lub posiadające dowód wyzdrowienia (nie starszy niż 6 miesięcy) będą miały dostęp do pomieszczeń zamkniętych, w tym kawiarni, barów, restauracji. Certyfikat szczepienia, lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin, będzie wymagany także przy wejściu do muzeów, kin, teatrów, czy stanowisk archeologicznych.

Gruzja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszystkich podróżnych udających się do Gruzji (drogą lotniczą, lądową, morską) obowiązuje negatywny wynik testu PCR (w języku angielskim), wykonany nie wcześniej niż na 72 godz. przed przyjazdem. Dodatkowo należy wypełnić online formularz lokalizacyjny (link). Dzieci - bez względu na wiek muszą również poddać się testowi oraz posiadać wypełniony formularz lokalizacyjny. Po 3 dniach od przyjazdu należy ponownie, na własny koszt wykonać drugi test PCR. Koszt wykonania testu waha się między 120-200 lari (ok. 135-225 PLN) - w zależności od miejsca wykonania testu. Pomiędzy dniem przylotu, a dniem wykonania drugiego testu można swobodnie przemieszczać się po terytorium Gruzji. 

Osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia przeciwko Covid-19 (szczepioką jedno- lub dwudawkową) i posiadają zaświadczenie w języku angielskim, zwolnione są z obowiązku wykonywania testu PCR i nie muszą wypełniać formularza lokalizacyjnego. Władze gruzińskie nie określiły wzoru zaświadczenia o przyjęciu szczepienia. Może to być "Poświadczenie o przyjęciu szczepionki na Covid-19" lub unijny certyfikat Covid, wydrukowany z Internetowego Konta Pacjenta. Ważne, by dokument zawierał: imię, nazwisko, datę urodzenia, daty przyjęcia szczepionek. 

Hiszpania

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR lub antygenowy


UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW WJAZDOWYCH DO HISZPANII

Od 27.09. turyści z Polski udający się do Hiszpanii zobowiązani są do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR-RT, wykonanym w ciągu 72 godzin przed planowanym przylotem lub testu antygenowego wykonanym do 48 godz. przed planowanym wylotem. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są osoby zaszczepione pełnym cyklem przeciwko Covid-19 i upłynęło min. 14 dni od daty przyjęcia ostatniej dawki, ozdrowieńcy (zaświadczenia o przebyciu Sars-Cov2 tracą ważność po 180 dniach od daty pierwszego pozytywnego testu) oraz dzieci do lat 12. Wszystkie zaświadczenia powinny być przedstawione w jednym z czterech języków: hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia w jednym z powyższych języków, można przedstawić oryginał w języku polskim, przetłumaczonym na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. 

Wszyscy pasażerowie, w tym dzieci, zobowiązani są do wypełnienia osobno formularza rejestracyjnego, najwcześniej na 48 godziny przed wylotem - poprzez stronę (linklub bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH - SpTH. Każdy pasażer po dokonaniu rejestracji otrzymuje indywidualny kod QR na wskazany adres mailowy. Kod musi okazać podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. Wszyscy podróżni przybywający na terenie Hiszpanii drogą morską lub powietrzną poddawani są ponadto kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ogólną (wizualną) ocenę stanu zdrowia. 

Jamajka

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący na Jamajkę powyżej 12-go roku życia zobowiązani są do wystąpienia o autoryzację podróży poprzez internetowy formularz Travel Authorization (link) w ciągu 7 dni przed planowanym wylotem. Autoryzacja nie jest wymagana na etapie rezerwacji przelotów, ale jest konieczna przy odprawie na lotnisku i podczas wejścia do samolotu (w wersji papierowej lub elektronicznej). Jedna osoba może aplikować również w imieniu innych członków rodziny.

Dodatkowo wszyscy podróżni w wieku 12 lat i powyżej zobowiązani są do przedstawienia negatywnego testu molekularnego (PCR, NAAT, RNA) lub testu antygenowego przed odprawą na Jamajkę. Data pobrania próbki nie może być starsza niż 3 dni przed planowanym wylotem. Badanie musi być wykonane w laboratorium posiadającym jedno z następujących poświadczeń: 1) akredytowane przez College of American Pathologists (CAP), 2) zarejestrowane w Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), 3) posiadające Certyfikat ISO 15189. Wynik testu powinien zawierać: imię nazwisko badanej osoby, data urodzenia, nazwa laboratorium, wskazanie poświadczenia laboratoryjnego (CAP, CLIA, ISO 15189, datę pobrania próbki, typ próbki, wynik testu. 
 

Kuba

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący na Kubę zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Kubę. Testy są obowiązkowe również dla dzieci i niemowląt. Wynik testu musi być sporządzony w języku angielskim lub hiszpańskim. Drugi test PCR-RT wykonany jest po przylocie na Kubę na koszt rządu kubańskiego. Wyniki testu przekazane zostają w ciągu 24 godzin. U osób, u których stwierdzono pozytywny wynik testu, po 5 dniach wykonywany jest ponowny test, a osoby te kierowane są na 10-dniową kwarantannę w wyznaczonym hotelu.

Dodatkowo każdy turysta udający się na Kubę zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia KL/NNW, które obejmuje również Covid-19. Jest to weryfikowane na lotniskach. Osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia od Covid-19 obowiązane są do wykupienia polisy na miejscu w wysokości 30 USD.

Wymagane jest również wypełnienie formularza zdrowotnego - tiny.pl/r6n9x

Na Kubie jedyną obowiązującą walutą jest CUP (peso kubańskie). Nie ma możliwości płatności gotówką, obecnie jedyną formą płatności jest karta kredytowa m.in. w restauracjach, sklepach, za wycieczki fakultatywne).

Malta

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


UWAGA! WAŻNA ZMIANA ZASAD WJAZDOWYCH NA MALTĘ.

Od 14.07.21 (środa) wjazd na terytorium Malty możliwy jest wyłącznie dla osób w pełni zaszczepionych (od podania ostatniej dawki musi minąć minimum 14 dni). Wymagane jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid pobranego z IKP/aplikacji mObywatel. Wyjątek stanowią dzieci w wieku 5 - 12 lat, które będą musiały przedstawić negatywny wynik testu PCR i będą im towarzyszyli zaszczepieni rodzice. Samotnie podróżujęce dzieci (m.in. na popularne na Malcie kursy językowe) nie będą wpuszczane. Szkoły językowe od 14.07 zostną zamknięte do odwołania. 

Osoby, które nie posiadają certyfikatu szczepień będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę w specjalnie przygotowanych obiektach (na własny koszt). 

Dzieci poniżej 5 lat zwolnione są z obowiązku kwarantanny po przyjeździe na Maltę; nie muszą również posiadać certyfikatu szczepień ani wykonywać testu.

Wszystkich podróżnych obowiązuje również wypełnienie deklaracji zdrowia - tiny.pl/r6nff oraz formularza lokalizacyjnego, dostępnego online pod linkiem. Prawidłowo wypełniony formularz wygeneruje unikalny kod QR, który należy zapisać na urządzeniu mobilnym. Z dniem 16.08 wersja papierowa formularza nie będzie akceptowana przy wjeździe na Maltę. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.visitmalta.com/en/covid-19

Meksyk

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Meksyk nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Podróżni są jednak zobowiązani najwcześniej na 12 godzin przed wylotem do uzupełnienia formularza lokalizacyjnego i zdrowia na stronie internetowej  www.vuelaseguro.com/login i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku. Wypełnienie formularza wymaga założenia konta. Można założyć jedno konto i dodać kolejnych podróżnych (np. członków rodziny).

 

W zależności od danego stanu mogą obowiązywać różnego rodzaju restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz dostępności atrakcji turystycznych.
 

Od 1 kwietnia wszyscy podróżni przyjeżdżający do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, zobowiązani będą do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie lub poprzez stronę internetową www.visitax.gob.mx/sitio. Z opłaty są zwolnione dzieci do 5 roku życia.

Niemcy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR / antygenowe


Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą wykonywać:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat Covid19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

Panama

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Turyści udający się do Panamy muszą posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na obecność Covid-19, wykonanego nie później niż na 48 godzin przed wylotem. Podróżni nie posiadający badania, po przylocie na lotnisku zostaną poddani obowiązkowemu testowi (na własny koszt, ok. 50 USD; czas oczekiwania na wynik ok. pół godz.). 

Dodatkowo podróżni przed przyjazdem zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza Declaracion Jurada (link), podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony zdrowia a także potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakichkolwiek chorób układu oddechowego). 

Osoby podróżujące w tranzycie przez międzynarodowe lotnisko Tocumen nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na Covid-19.

W całym kraju obowiązuje godzina policyjna w godz. 22:00-4:00. Zabronione są jakiekolwiek czynności związane z gromadzeniem się ludności. Korzystanie z plaż, kąpielisk i rzek dozwolone jest w godz. 6:00-17:00 od poniedziałku, do piątku. Wymagane jest noszenie maseczek ochronnyh w miejscach publicznych.  

Portugalia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

antygenowy / PCR


Podróżujących do Portugalii kontynentalnej oraz na Maderę do dnia 27.06 obowiązują następujące restrykcje dotyczące wjazdu:

Portugalia kontynentalna
Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu udającego się do Portugalii (w tym dzieci, powyżej 2 lat), zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów: test molekularny PCR, wykonany najwcześniej na 72 godziny przed wylotem do Portugalii lub test antygenowy, wykonany na 48 godz. przed wylotem. Osoby przesiadające się w portach lotniczych na terenie Portugalii również muszą posiadać negatywny wynik testu (jeden z dwóch opisanych powyżej) i nie opuszczać strefy tranzytowej lotniska. Dodatkowo przed wylotem (w ostateczności na lotnisku) należy wypełnić formularz lokalizacyjny PLF (link) - i posiadać go w formie elektronicznej lub papierowej na wypadek kontroli przez odpowiednie służby w punktach kontrolnych. Formularz jest imienny i każda osoba powinna posiadać własny - również dzieci poniżej 18 lat. 

Od 1 lipca z obowiązku testowania zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji cyfrowej lub papierowej) oraz dzieci poniżej 12 lat.

Madera
Przed przylotem na Maderę (48-12 godz.) należy wypełnić kwestionariusz online Madeira Traveler Registration (link) - osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Dzieci poniżej 12 lat wpisywane są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje dane do lgowania na platformie www.madeirasafe.com, gdzie po zalogowaniu uzyska unikalny kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym na Maderze. Po przylocie należy również przedstawić negarywny wynik testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny przed wylotem lub wykonać test na COVID-19 na lotnisku, po przylocie na koszt autonomicznego rządu Madery. Po wykonaniu testu i wypełnieniu deklaracji, pasażer udaje się do miejsca swego zakwaterowania, gdzie w samoizolacji oczekuje na wynik testu, który zostaje przesłany sms-em na wskazany w deklaracji numer telefonu. Wyniki testu powinny zostać przekazane w ciągu 24 godzin. W związku z przeciążeniem systemu informacyjnego lokalnych służb sanitarnych i opóźnieniem w przekazywaniu informacji dotyczącej wyników testu, Ambasada RP w Portugalii rekomenduje wszystkim podróżującym na Maderę wykonanie testu przed przylotem. 

Z konieczności okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są: 

- osoby niepełnoletnie
- tzw. ozdrowieńcy - tj. osoby, które w ciągu 180 dni poprzedzających przylot na Maderę przeszły zakażenie Covid-19
- osoby posiadające dokument, potwierdzający zaszczepienie przeciwko Covid-19 (pełen cykl)
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie Covid-19 powinno być wystawione w języku angielskim i posiadać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nr. identyfikacyjny pacjenta, rodzaj i datę wykonania testu oraz jednoznaczne stwierdzenie określające wyzdrowienie ("recovered"). 

 

Rumunia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Zgodnie ze stanem na dzień 6.07.21 Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszczona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń dla osób przybywających z Polski do Rumunii - nie są wymagane ani testy ani kwarantanna. 

Seszele

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Podróżnych udających się na Seszele obowiązuje negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą. Dodatkowo należy wypełnić deklarację Health Travel Authorisation (link), a także posiadać ubezpieczenie zdrowotne obejmujące ew. koszty związane z Covid-19 (kwarantanna, izolacja, leczenie). Podróżni zobowiązani są również do wykupienia pierwszych 2 tygodni pobytu wyłącznie w autoryzowanych ośrodkach turystycznych. Obostrzenia dla dzieci do 17 lat są takie same jak dla ich rodziców / opiekunów, bez względu na ich status Covid-19.

Słowacja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Tranzyt przez Słowację
Obywatele państw UE, a także członkowie ich rodzin mogą przejechać tranzytem do innego państwa UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania (z wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych). Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie testu ani wypełniania jakiegokolwiek formularza.

Na Słowację od poniedziałku 31.05.2021, bez obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, mogą wjechać wszyscy obywatele Polski, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR-RT na Covd-19 nie starszym niż 72 godz. 
posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego, nie starszego niż 48 godzin, wykonanego w Polsce lub na Słowacji (wykaz punktów: www.health.gov.sk/?ag-mom.)
ozdrowieńcy, którzy posiadają dokument potwierdzający fakt przebycia w ciągu 180 dni zachorowania na Covd-19.
nie ukończyli 18 lat.
posiadają dokument potwierdzający fakt zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki przeciw Covid-19 (AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johsnon) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a ponadto: 
- w przypadku dwudawkowej szczepionki - nie minęło więcej niż 90 dni od daty podanie pierwszej dawki, a druga dawka nie została jeszcze podana
- w przypadku zaszczepionych drugą dawką dwudawkowej szczepionki nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty podania pierwszej szczepionki.
- w przypadku jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia, 

Przed wjazdem do Słowacji obowiązkowa jest rejestracja poprzez stronę www.korona.gov.sk/en/ehranica (należy podać m.in. adres pobytu na Słowacji, np. hotel, pensjonatbowią, schronisko, by otrzymać na e-mail lub sms potwierdzenie rejestracji). Osoby przylatujące na Słowację samolotem zobowiązane są dodatkowo do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej  https://www.mindop.sk/covid/

UWAGA!
Od godz. 19.00 w dniu 5 lipca 2021 roku (do odwołania) strona słowacka zamknęła dla ruchu osobowego i towarowego następujące polsko-słowackie przejścia graniczne:

- Radoszyce - Palota
- Ożenna - Nižná Polianka
- Muszynka - Kurov
- Leluchów-Čirč
- Konieczna – Becherov
- Niedzica - Lysá nad Dunajcom
- Łysa Polana - Tatranská Javorina
- Chochołów - Suchá Hora
- Winiarczykówka - Bobrov
- Ujsoły-Novot

Szwajcaria

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

-


Od 20 maja osoby przyjeżdżające z Polski do Szwajcarii zwolnione zostają z obowiązkowej kwarantanny. Utrzymane zostają obostrzenia dla podróżujących transportem zbiorowym (pociąg, samolot, autokar, statek), tj. obowiązek rejestracji za pomocą elektronicznego formularza Entry Form (link) oraz dodatkowo dla podróżujących samolotem obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed planowanym przylotem. 

Osoby podróżujące z Polski do Szwajcarii prywatnym samochodem nie mają obowiązku przed przyjazdem wykonywania testów ani rejestracji swojego pobytu. 

Tajlandia

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wjazd do Tajlandii jest możliwy w przypadku otrzymania specjalnego zezwolenia COE (certificate of entry link). 

Każda osoba, która otrzyma pozwolenie na wjazd, musi dodatkowo posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego na 72 godziny przed wylotem oraz poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w jednym z dostępnych hoteli (ASQ - alternative state quarantine). Hotel należy wybrać już na etapie wnioskowania o COE. Do wjazdu wymagane jest również pobranie i instalacja rządowej instalacji śledzącej ThailandPlus (link) oraz wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia związanych z Covid-19 na kwotę min. 100.000 USD.

Władze Tajlandii zatwierdziły program "Phuket Sandbox", zgodnie z którym od 1.07. zagraniczni turyści przebywający na wyspie Phuket - w ramach 14-dniowej kwarantanny - będą mogli opuszczać akredytowany hotel i swobodnie poruszać się po wyspie, pod warunkiem wykonania testu PCR z negatywnym wynikiem na 72 godz. przed przylotem, instalacji aplikacji śledzącej oraz wykupienia ubezpieczenia podróżnego do minimalnej kwoty 100.000 USD. Po 14-dniowej kwarantannie będzie możliwa podróż do innych prowincji Tajlandii. Również osoby w pełni zaszczepione podlegają ww programowi.

Z Tajlandią obowiązuje ruch bezwizowy w przypadku podróży w celach turystycznych. W związku z obowiązkową kwarantanną, dopuszczany okres pobytu w ruchu bezwizowym wydłużono z 30 do 45 dni. W przypadku podróży w innym celu niż turystyczny lub na dłuższy okres, wymagana jest wiza. 

W celu uzyskania zgody na wjazd i pobyt oraz ew. wizy należy kontaktować się z Ambasadą Tajlandii w Warszawie. 

Tunezja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem (w języku angielskim). Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.
Od 10 lipca obowiązek wykonania testu PCR obejmować będzie również turystów podróżujących z biurami podróży samolotami czarterowanymi. Wynik testu należy przedstawić podczas odprawy na lotnisku wylotowym, jak i po przybyciu na miejscu służbom sanitarnym w punkcie kontrolnym. Dzieci poniżej 12 lat zwolnione są z obowiązku testu. Dodatkowo po przylocie do Tunezji służby sanitarne mogą przeprowadzić testy na losowo wybranej grupie pasażerów. 

Przed wylotem do Tunezji należy również wypełnić formularz lokalizacyjny, dostępny pod linkiem (link)

Turcja

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy/PCR


Podróżujący do Turcji nie muszą przedstawiać wyniku testu RT-PCR lub testu antygenowego, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

zostali zaszczepieni wymaganą dawką (tj. minęło 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia) i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim, pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości.

są ozdrowieńcami, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (najwcześniej na 28 dni) przed przybyciem do Turcji przeszli COVID-19, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku angielskim przez właściwe organy,

dzieci do 12 lat.

Wszyscy pozostali podróżujący do Turcji zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19, przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowegona COVID-19, z ostatnich 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z testów zwolnione są dzieci do lat 6. Osoby, które nie przedstawią negatywnych wyników testów PCR, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. 

Dodatkowo na mniej niż 72 godziny przed wylotem, każdy podróżujący do Turcji musi wypełnienić formularza Travel Entry Form na stronie register.health.gov.tr. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma dokument potwierdzający rejestrację wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydukować w wersji papierowej lub zapisać na urządzeniach mobilnych i okazać na lotnisku podczas odprawy. Nie ma obowiązku rejestracji w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia. Kolejnym wymogiem jest wypełnienie i podpisanie formularza lokalizacyjnego. Za osoby niepełnoletnie formularz wypałniają rodzice lub pełnoletni opiekunowie. Pole Seat Number należy uzupełnić po uzyskaniu karty pokładowej na lotnisku. Formularze zbierane są w trakcie lotu przez obsługę samolotu. 

Włochy

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Wszyscy podróżujący do Włoch - przynajmniej do 30.07 - zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego (PCR-RT) lub antygenowego (w języku włoskim lub angielskim), wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Z obowiązku przedstawiania wyniku testu zwolnione są osoby, które przedstawią unijny certyfikat - tzw. Green Pass lub Paszport Covidowy (w języku włoskim, angielskim, niemieckim lub hiszpańskim), zaświadczający o: ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch LUB przebytej chorobie Covid-19. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej 6. lat. 

Ponadto testu nie muszą przedstawiać osoby wjeżdżające na terytorium Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem opuszczenia Włoch w ciągu 36 godzin i bez zbędnych postojów, a także osoby przesiadające się na lotniskach, bez opuszczania strefy tranzytowej oraz osoby wjeżdżające na teren Włoch na okres 120 godzin z ważnych i udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych, służbowych. 

Dodatkowo wszyscy podróżni mają obowiązek zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Włoch.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne, wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. 
Od poniedziałku, 30.08 ze względu na wzrost liczby zakażeń oraz przekroczenie krytycznego pułapu zajętych łóżek covidowych w szpitalach - Sycylia ponownie zaliczona została do strefy żółtej, co oznacza min. powrót obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, ograniczenia zajętych stolików w restauracjach (przy jednym stoliku max. 4 osoby) a także rozszerzenie wymogu okazywania przepustek Covid-19 (paszport covidowy, Green Pass) przy korzystaniu z samolotów, pociągów dużej prędkości i Intercity oraz dalekobieżnych autobusów.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Test

Test dla dziecka

Rodzaj testu

PCR


Wszyscy podróżujący do ZEA zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymaz należy pobrać na mniej niż 72 godzin przed przekroczeniem granicy z ZEA. Wyniki testu muszą być przedstawione w języku angielskim lub arabskim i wykonane w jednym z akredytowanych laboratoriów (wykaz znajduje się tu - www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Wymagane jest wydrukowane, oficjalne zaświadczenie; wiadomości SMS i elektroniczne dokumenty nie są akceptowane. Z testów zwolnione są dzieci do lat 12.

Dubaj:
Podróżujący na lotnisko w Dubaju przed przylotem są zobowiązani do pobrania i zarejestrowania swoich danych w aplikacji COVID-19 DXB Smart App, która dostępna jest w App Store lub Google Play.
Po wylądowaniu w Dubaju pasażerowie poddawani są ponownemu testowi PCR. Test jest bezpłatny, a jego wynik zostanie przekazany w przeciągu max 48 godzin i będzie do pobrania po zalogowaniu się przy użyciu numeru paszportu do strony: www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx Na wynik testu należy oczekiwać w hotelu, w którym ma się wykupiony pobyt. W przypadku negatywnego wyniku testu należy poddać się 14-dniowej samoizolacji. Dodatkowo obowiązkowym wymaganiem jest wypełnienie przed wylotem deklaracji zdrowia oraz posiadanie wydrukowanej wersji przy sobie.
W przypadku przesiadki (tranzytu) w Dubaju test na koronawirusa nie jest wymagany, o ile nie wymaga tego kraj docelowy.

Ras al Khaimah:
Podróżujący do Ras al Khaimah powinni dodatkowo pobrać apliakcję ALHOSN UAE, która dostępna jest w
App Store lub Google Play.

Abu Dhabi:
Wjazd do stołecznego emiratu Abu Dhabi z Dubaju możliwy jest tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego max. 48h przed wjazdem) lub testu laserowego z krwi DPI, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem. Dzień przyjazdu do Abu Dhabi traktowany jest jako pierwszy dzień. Osoby podróżujące z Polski - oprócz poddania się testowi PCR w w chwili przyjazdu, muszą wykonać ponowny test w ósmym dniu pobytu (przy dłuższych pobytach), a także poddać się obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie (w domu, hotelu, którym sie przebywa lub w miejscu wskazanym przez władze ds. zdrowia publicznego). W przypadku podróży do Abu Dhabi po pobycie w innych emiratach należy okazać ujemny wynik testu PCR wystawiony w ciągu 48 godzin albo ujemny wynik badania z krwi DPI wystawiony w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie można użyć testów DPI do kilkukrotnego wjazdu do Abu Dhabi. W przypadku osób, które zamierzają pozostać w Abu Dhabi dłużej, konieczne jest wykonanie kolejnych testów PCR w 4. i 8. dniu pobytu.

Strzałka