Strefa klienta FILTRY
Lupa WYSZUKIWARKA

COVID-19. Aktualne wytyczne dla podróżujących 

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące przepisów wjazdowych do wybranych krajów. Mają one charakter informacyjny. 

Ze względu na zmieniające się często przepisy wjazdowe, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie tych informacji mailowo, pisząc na adres: rezerwacje@nekera.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 212 05 00

Polska (przy powrocie z zagranicy)

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Aktualizacja przepisów dla powracających zza granicy 

Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla podróżnych oznacza to brak obowiązku:

 • legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, certyfikatem ozdrowieńca oraz konieczności okazywania negatywnego wyniku testów na obecność COVID-19,
 • wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,
 • odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Więcej informacji: strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów wjazdowych, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub www.reopen.europa.eu/pl.

Karta Lokalizacji Podróżnego – (link)

Deklaracja pasażera dla celów ochrony zdrowia publicznego w związku z Covid-19 – tiny.pl/r6n9z

Albania

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

od 01.05.2022 brak testów


AKTUALIZACJA 01.05.2022 

 Brak formularza lokalizacyjnego. 

 

Austria

Test

required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

PCR


AKTUALIZACJA 22.04.2022

 

Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy posiadający certyfikat o przejściu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy zwolnione są z kwarantanny oraz wymogu okazania negatywnego wyniku testu przed wyjazdem. 

Ważność certyfikatów szczepień zostaje skrócona od 6 grudnia do dziewięciu miesięcy (270 dni) od momentu przyjęcia pełnego szczepienia (poprzednio obowiązywał okres 12 miesięcy). Następnie konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki (zwykle trzeciej) dla utrzymania ważności certyfikatu.

Osoby niezaszczepione lub nie posiadające statusu ozdrowieńca w celu uniknięcia kwarantanny zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR (ważny 72 h) lub antygenowego (ważny 24 h) w formie:

 • zaświadczenia wydanego przez punkt testujący zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy lub kod QR;
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego zgodnie ze wzorem A lub B znajdującego się na stronie Ambasady RP w Wiedniu.

Dokument potwierdzający negatywny wynik testu powinien być wydany w języku angielskim lub niemieckim.

Dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia, wjeżdżające do Austrii pod opieką dorosłego nie musi spełniać samodzielnie żadnych warunków.  W odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny i rejestracji obowiązują takie same przepisy, jak w przypadku osoby dorosłej, pod której opieką dziecko podróżuje. Powyżej 12 roku życia obowiązują zasady jak w przypadku os ób dorosłych.

Bułgaria

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


Uwaga! Tymczasowe zasady wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii (aktualizacja z dnia 13.04.2022)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Bułgarii nr RD-01-170 z dnia 12 .04.2022 r. osoby przyjeżdzające m.in. z Polski nie muszą przedstawiać na granicy unijnego cyfrowego certyfikatu COVID dotyczącego szczepień/przechorowania ani testów PCR /antygenowych. Nie ma już ograniczeń wjazdu do Bułgarii związanych z pandemią COVID-19. Infrastruktura hotelowa, jak i lotniska w Warnie, Sofii, Płowdiw i w Burgas są gotowe do przyjęcia turystów na wakacje w Bułgarii. 

Szczegółowe informacje dostępne na: tymczasowe zasady wjazdu do Bułgarii

 

Chorwacja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


Aktualizacja przepisów wjazdowych do Chorwacji

Dla osób wjeżdżających do Chorwacji bezpośrednio z terytorium UE lub strefy Schengen od 09.04.2022 zniesiono obostrzenia związane z epidemią (szczepienia nie są w tym przypadku wymagane). Od osób zaszczepionych nie jest wymagane wypełnianie formularza lokalizacyjnego. Warto wiedzieć, że w przypadku podróży samolotem o wypełnienie formularza lokalizacyjnego mogą być poproszeni wszyscy pasażerowie danego lotu.

 

 

Cypr

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

od 01.06.2022 BRAK TESTU


AKTUALIZACJA 01.06.2022R.

Zniesiono restrykcje covidowe.

Cypr zniosł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia lub ozdrowieńca.

 

Osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 48 godzin przed terminem podróży wypełnić formularz Cyprus Flight Pass. Podczas wejścia do samolotu oraz podczas kontroli granicznej należy okazać na wezwanie wersję eletroniczną lub wydruk potwierdzający wypełnienie ankiety. Za brak formularza może zostać nałożony mandat w wysokości 300 euro.

 

Czarnogóra

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


UWAGA! Ważne zmiany dla podróżujących od 11.03.2022

Ministerstwo Zdrowia Czarnogóry z dniem 11.03.2022 znosi obowiązek przedstawiania przy wjeździe do kraju zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, przebytej chorobie oraz zaświadczeń o wyniku testów antygenowych i PCR. 

Od dnia 5.06.2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu lub certyfikatu COVID.

 

Czechy

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


UWAGA! Ważne zmiany dla podróżujących (aktualizacja z dnia 14.04.2022)

Czechy znoszą wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID-19 (zaświadczenie o szczepieniu, wynik testu PCR,  oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów Unii Europejskiej - w tym Polski. Oznacza to brak obowiązku wykonywania testów i posiadania zaświadczeń. 

TRANZYT PRZEZ CZECHY: osoby podróżujące tranzytem z Polski przez teren Republiki Czeskiej zwolnione są z obowiązku testowania w kierunku Sars-Cov-2 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego, o ile tranzyt nastąpi do 12 godzin. 

Podróżujących z Polski do Republiki Czeskiej obowiązują następujące zasady:

1. Osoby zaszczepione: zobowiązane są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19 (z obowiązku zwolnione są jedynie osoby, które przyjęły trzecią dawkę szczepienia). Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania.
Nie ma obowiązku wykonywania testu po przyjeździe oraz z obowiązku odbycia kwarantanny. 
Ponadto zaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

Za osobę w pełni zaszczepioną uznaje się:
- osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni.
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni
Dokumentem potwierdzającym szczepienie są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. 

Osoby w wieku od 13 lat włącznie do 18 lat włącznie, mogą wjechać do Republiki Czeskiej po zaszczepieniu dwiema dawkami szczepionki (lub jedna dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej). Osoby podróżujące z Polski do Czech do ukończenia 12 roku życia zwolnione są z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego.

2. Osoby niezaszczepione: zobowiązane są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19. Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie testu są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. Po przyjeździe na terenie Czech między 5 a 7 dniem pobytu należy obowiązkowo powtórzyć test PCR (na własny koszt). Od chwili wjazdu na teren Czech aż do momentu uzyskania wyniku testu nie obowiązuje kwarantanna, natomiast należy nosić maseczkę ochronną o standardzie FFP2 lub wyższym.
Ponadto niezaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

3. Ozdrowieńcy: zobowiązani są do wykonania testu PCR na obecność Covid-19. Ważność testu w chwili przekroczenia granicy nie może przekraczać 72 godzin od jego wykonania. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie testu są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. Dodatkowo ozdrowieńcy muszą posiadać zaświadczenie o przebyciu choroby wywołanej wirusem SarsCov-2 (od momentu wyzdrowienia nie może upłynąć więcej niż 180 dni). Dokumentem potwierdzającym status ozdrowieńca jest także paszport COVIDowy (w wersji elektronicznej lub papierowej). 
Ponadto niezaszczepieni podróżni zobowiązani są do wypełnienia przed przekroczeniem granicy Formularza Przyjazdowego link 

Osoby podróżujące z Polski do Czech do ukończenia 12 roku życia zwolnione są z obowiązku testowania i wypełnienia formularza przyjazdowego.

W celu skorzystania z infrastruktury hotelowej, lokali gastronomicznych, usług kosmetycznych i fryzjerskich, w celu uprawiania sportu w zamkniętych pomieszczeniach oraz udziału w imprezach masowych należy posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni. Negatywny wynik testu nie uprawnia do korzystania z powyższych usług. Na mocy wyjątku testy PCR będą uznawane w przypadku: osób w wieku 12-18 lat, osób z udokumentowanymi przeciwskazaniami przeciwko przyjęciu szczepionki oraz osób, które przyjęły już jedną z dwóch dawek szczepionki lub takich, które przyjęły ostatnią dawkę w ciągu ostatnich 14 dni.
Lokale gastronomiczne, puby, czy dyskoteki są zamknięte w godzinach 22:00 – 5:00. Spożywanie alkoholu na świeżym powietrzu jest dozwolone jedynie w ogródkach restauracyjnych. 
Istnieje konieczność zakładania maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeni publicznej (typu co najmniej FFP2.

Dominikana

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Republika Dominikańska nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa (z wyjątkiem dzieci do lat 5).

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna: od 22:00 do godziny 5:00 – od poniedziałku do piątku, oraz od 21:00 do 5:00 – w soboty, niedziele i święta. W przypadku konieczności udania się do/z miejsca zamieszkania na/z lotniska w czasie trwania godziny policyjnej, należy posiadać ze sobą bilet lotniczy, dokumenty podróży oraz rezerwację noclegu, jako dowód upoważniający do przemieszczenia się. 

Wszyscy podróżujący: wymagane jest wypełnienie – na mniej niż 72 godziny przed wylotem  elektronicznego formularza wjazdu oraz wyjazdu, dostępnego na eticket.migracion.gob.do oraz pobranie po ich wypełnieniu kodów QR dla każdego uczestnika osobno (prosimy o posiadanie tych kodów w wersji papierowej i elektronicznej). 

Egipt

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


UWAGA! Ważne zmiany dla podróżujących od dnia 17.06.2022

Egipt zniósł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

Od 01.05.2021 wszyscy podróżujący do Egiptu ponownie zobowiązani są do posiadania wizy. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od dnia wjazdu na teren Egiptu. Zakup jest możliwy na stronie internetowej: visa2egypt.gov.eg/eVisa a także bezpośrednio po przylocie, na lotnisku. Koszt to około 25 USD w banku na lotnisku lub 28 USD u pośrednika na lotnisku. Wiza ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Z zakupu wizy zwolnieni są turyści udający się do kurortu SharmEl Sheikh, pod warunkiem, że podczas swojego pobytu nie będą korzystać w zycieczek fakultatywnych. W przeciwnym razie również muszą dokonać opłaty wizowej. 

Grecja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

od 01.05.2022 brak testów


UWAGA! Ważne zmiany dla podróżujących od dnia 01.05.2022

Grecja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

Od 15.03.2022 nie ma obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego

 

Gruzja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

Brak


UWAGA! Od 06.05.2022 r.

 

Brak konieczności wykonywania testów dla osób zaszczepionych oraz niezaszczepionych.

 

Hiszpania

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


UWAGA! Ważne zmiany dla podróżujących z Polski

Aktualizacja 03.06.2022

 

 

Hiszpania zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

Jamajka

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


Zalecane jest, aby podróżujący na Jamajkę powyżej 12. roku życia przystąpili  do wystąpienia o autoryzację podróży poprzez internetowy formularz Travel Authorization (link) w ciągu 7 dni przed planowanym wylotem. Autoryzacja nie jest wymagana na etapie rezerwacji przelotów, ale może zostać przy odprawie na lotnisku i podczas wejścia do samolotu (w wersji papierowej lub elektronicznej). Jedna osoba może aplikować również w imieniu innych członków rodziny.

 

Kuba

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


 

Wymagane jest  wypełnienie formularza zdrowotnego - tiny.pl/r6n9x

Na Kubie jedyną obowiązującą walutą jest CUP (peso kubańskie). Nie ma możliwości płatności gotówką, obecnie jedyną formą płatności jest karta kredytowa m.in. w restauracjach, sklepach, za wycieczki fakultatywne).

Malta

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

PCR / od 25.07.2022 BRAK TESTÓW


Przed wjazdem wymagane jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid pobranego z IKP/aplikacji mObywatel.

Wyjątek stanowią dzieci w wieku 5 - 11 lat, które będą musiały przedstawić negatywny wynik testu PCR i będą im towarzyszyli zaszczepieni rodzice. Zaszczepione dzieci mogą podróżować bez testu. Dzieci do lat 5 są zwolnione z okazywania wyniku testu/certyfikatu szczepienia, o ile podróżują z w pełni zaszczepionymi rodzicami/opiekunami.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu szczepień (osoby niezaszczepione) zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego do 72 godzin przed przyjazdem na Maltę lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego do 24 godzin przed przyjazdem. Testy użytku domowego nie są akceptowane. 

Malta akceptuje status ozdrowieńców, pod warunkiem, że osoby te przyjęły dodatkową dawkę szczepienia i podróżują z ważnym certyfikatem (ważne, by od przyjęcia dawki szczepienia minęło min. 14 dni).

Dzieci poniżej 5 lat zwolnione są z obowiązku kwarantanny po przyjeździe na Maltę; nie muszą również posiadać certyfikatu szczepień ani wykonywać testu.

Wszystkich podróżnych obowiązuje również wypełnienie deklaracji zdrowia - tiny.pl/r6nff oraz formularza lokalizacyjnego, dostępnego online pod linkiem. Prawidłowo wypełniony formularz wygeneruje unikalny kod QR, który należy zapisać na urządzeniu mobilnym. Z dniem 16.08 wersja papierowa formularza nie będzie akceptowana przy wjeździe na Maltę. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.visitmalta.com/en/covid-19

Meksyk

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


Na chwilę obecną Meksyk nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

 

Podróżni są jednak zobowiązani najwcześniej na 12 godzin przed wylotem do uzupełnienia formularza lokalizacyjnego i zdrowia na stronie internetowej  www.vuelaseguro.com/login i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku. Wypełnienie formularza wymaga założenia konta. Można założyć jedno konto i dodać kolejnych podróżnych (np. członków rodziny). Po przylocie każdy podróżujący jest poddany pomiarowi temperatury. Kwarantanna nie jest obowiązkowa, ale może zostać zarządzona przez miejscowe służby wobec wybranych podróżujących, w szczególności jeżeli stwierdzona zostanie u nich gorączka. 

 

W zależności od danego stanu mogą obowiązywać różnego rodzaju restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz dostępności atrakcji turystycznych.
 

Od 1 kwietnia wszyscy podróżni przyjeżdżający do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, zobowiązani będą do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie lub poprzez stronę internetową www.visitax.gob.mx/sitio. Z opłaty są zwolnione dzieci do 5 roku życia.

Niemcy

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

PCR / antygenowe


TRANZYT PRZEZ NIEMCY: podróż przez Niemcy jest możliwa bez negatywnego wyniku testu, jeżeli wjazd do Niemiec odbywa sie drogą lądową, a tranzyt trwa poniżej 24h. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie. Przy tranzycie drogą lotniczą należy mieć ze sobę negatywny wynik testu i okazać go przewoźnikówi lub służbom granicznym w przypadku kontroli. 

Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą wykonywać:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia.

Panama

Test

required

Test dla dziecka

required

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Turyści udający się do Panamy muszą posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na obecność Covid-19, wykonanego nie później niż na 48 godzin przed wylotem. Podróżni nieposiadający badania po przylocie na lotnisko zostaną poddani obowiązkowemu testowi (na własny koszt, ok. 50 USD; czas oczekiwania na wynik ok. pół godz.). 

Dodatkowo podróżni przed przyjazdem zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza Declaracion Jurada (link), podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony zdrowia, a także potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakichkolwiek chorób układu oddechowego). 

Osoby podróżujące w tranzycie przez międzynarodowe lotnisko Tocumen nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na Covid-19.

W całym kraju obowiązuje godzina policyjna w godz. 22:00 - 04:00. Zabronione są jakiekolwiek czynności związane z gromadzeniem się ludności. Korzystanie z plaż, kąpielisk i rzek dozwolone jest w godz. 06:00-17:00 od poniedziałku, do piątku. Wymagane jest noszenie maseczek ochronnyh w miejscach publicznych.  

Portugalia

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


Podróżujących do Portugalii kontynentalnej oraz na Maderę do dnia 27.06 obowiązują następujące restrykcje dotyczące wjazdu:

Portugalia kontynentalna
Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu udającego się do Portugalii (w tym dzieci, powyżej 2 lat), zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów: test molekularny PCR, wykonany najwcześniej na 72 godziny przed wylotem do Portugalii lub test antygenowy, wykonany na 48 godz. przed wylotem. Osoby przesiadające się w portach lotniczych na terenie Portugalii również muszą posiadać negatywny wynik testu (jeden z dwóch opisanych powyżej) i nie opuszczać strefy tranzytowej lotniska. Dodatkowo przed wylotem (w ostateczności na lotnisku) należy wypełnić formularz lokalizacyjny PLF (link) - i posiadać go w formie elektronicznej lub papierowej na wypadek kontroli przez odpowiednie służby w punktach kontrolnych. Formularz jest imienny i każda osoba powinna posiadać własny - również dzieci poniżej 18 lat. 

Od 1 lipca z obowiązku testowania zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji cyfrowej lub papierowej) oraz dzieci poniżej 12 lat.

Madera

Uwaga!  Nowe przepisy wjazdowe na Maderę
 

Podróżni muszą: 
1.) 48-12 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Maderę wypełnić kwestionariusz MadeiraSafe (link), osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 11 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym po przylocie na Maderę.

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Regionu Autonomicznego Madery.

 

 

 

Rumunia

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW PODRÓŻOWANIA. Zgodnie ze stanem na 30.11.2021 r. Polska została umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście. 

W przypadku podróży do Rumunii z krajów z czerwonej listy z kwarantanny zwalniane są tylko osoby:

- posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki,

- posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni,

- powyżej 16 roku życia posiadające negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii - przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku dzieci w wieku od 12 do 16 lat negatywny wynik testu zwalania z kwarantanny niezależnie od długości pobytu w Rumunii, 

- odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h, 

- dzieci do 12 rż. 

Dodatkowo w Rumunii wprowadzono obowiązek noszenia maseczek medycznych, zakrywających usta i nos, przez wszystkie osoby pow. 5 roku życia w przestrzeniach publicznych zarówno zamkniętych jak i otwartych (przyłbice, szaliki itp. nie są dopuszczalne). W związku ze wzrostem zakażeń wprowadzon zakaz opuszczania miejsca zamieszkania w g. 22.00 - 5.00, z wyjątkiem osób posiadających Unijny Certyfikat COVID-19 lub ozdrowieńców (w ciągu 180 dni od przebycia choroby). Dozwolone są wyjścia w celach zawodowych, medycznych, opieki and innymi osobami, tranzytu międzynarodowego i innych podobnych. 

Restauracje, sklepy i punkty usługowe otwarte są w godzinach 5:00-21:00. Wstęp do restauracji, hoteli centrów handlowych, budynków administracji publicznej itp. wiąże się z koniecznością okazania Unijnego Certyfikatu COVID-10, potwierdzającego pełne zaszczepienie lub dokumentu potwierdzającego przebycie choroby w ciągu 180 dni (ozdrowieńcy).

Zgodnie ze stanem na dzień 6.07.21 Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszczona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń dla osób przybywających z Polski do Rumunii - nie są wymagane ani testy ani kwarantanna. 

Seszele

Test

required

Test dla dziecka

required

Rodzaj testu

PCR


Osoby zaszczepione (pełne szczepienie przeciwko COVID-19 i trzecia dawka uzupełniająca, jeżeli od otrzymania dawek podstawowych minęło ponad 6 miesięcy) zwolnione są z konieczności okazania negatywnego wyniku testu  oraz kwarntanny 

Ozdrowieńcy, czyli osoby, które przeszły infekcję w okresie 2 do 12 tygodniu przez wyjazdem, są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu PCR; powinny posiadać dowód przejścia infekcji i wyzdrowienia. Dokumenty musza być przedstawione w języku angielskim. Nie ma kwarantanny.

Osoby niezaszczepione muszą posiadać negatywny wynik testu PCR, wykonanego na 72 godziny przed podróżą lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed wyjazdem na Seszele (nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat). Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu nie ma kwarantanny. 

Wszyscy podróżni musza uzyskać zgodę na przyjazd na stroniehttps://seychelles.govtas.com. Formularz można wypełnić online w pomiędzy 72 a 3 godziny przed wylotem (po uzyskaniu negatywnego wyniku testu). Obowiązek rejestracji dotyczy też dzieci i młodzieży. W dokumencie należy podać m.in. dane paszportowe i kontaktowe, informacje o sposobie podróżowania, informacje o stanie zdrowia oraz deklarację celną. By zarejestrować podróż należy posiadać: ważny paszport, dane lotu i potwierdzenie zarezerwowania wycieczki, w przypadku osób zaszczepionych - certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. 

Słowacja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


UWAGA! Z dniem 25 listopada 2021 r. do odwołania w Słowacji, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, wprowadzono stan wyjątkowy.

TRANZYT PRZEZ TERYTORIUM SŁOWACJI: obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Podczas tranzytu nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na COVID-19, zaświadczenia o zaszczepieniu, ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza np. e-hranica.

Z dniem 04.02.22 podróżujących z Polski na Słowację obowiązują następujące zasady:

1. Osoby zaszczepione: zwolnione są z obowiązku testowania przed przyjazdem, po przyjeździe oraz z obowiązku odbycia kwarantanny. 
- osobę, która została zaszczepiona trzema dawkami szczepionki przeciw Covid-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech)
- osobę, która została zaszczepiona drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson), przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni
- osobę, która została zaszczepiona pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, przy czym od daty tego szczepienia minęło co najmniej 14 dni, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Potwierdzenie zaszczepienia może być w postaci Unijnego Certyfikatu COVID lub innego krajowego zaświadczenia COVID obowiązującego w państwie trzecim i zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szczepionki i jej producentów, kolejność szczepienia, całkowita liczba szczepień danym preparatem oraz data ostatniego szczepienia. Krajowe zaświadczenie COVID musi być opatrzone pieczęcią uprawnionego organu danego kraju albo sprawdzalne w sposób elektroniczny oraz sporządzone również w języku angielskim. Może być ono okazane zarówno w postaci papierowej jak i w formie elektronicznej. Okres ważności unijnego certyfikatu covidowego ustalono na 9 miesięcy, czyli 270 dni, licząc od daty podania ostatniej dawki szczepionki.

Osoby w pełni zaszczepione przed wjazdem na terytorium Słowacji są zobowiązane do dokonania rejestracji formularza e-hranica (link)  oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać raz na 6 miesięcy.

2. Osoby niezaszczepione: osoby niezaszczepione podlegają obowiązkowej kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 5 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19, przy czym mogą poddać się temu testowi najwcześniej pierwszego dnia kwarantanny.

Osoby powyżej 12 roku i 2 miesięcy życia wjeżdżające do Słowacji są zobowiązane do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica (link) oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzeninie dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium Słowacji.

3. Ozdrowieńcy: ozdrowieńcy traktowani są jak osoby zaszczepione, tj. nie mają obowiązku testowania przed przyjazdem (o ile zachorowanie na Covid-19 nastąpiło w ciągu ostatnich 180 dni), nie muszą wykonywać tetów po przyjeździe na teren Słowacji, ani poddawać się kwarantannie. 

Ozdrowieńcy powyżej 12 roku i 2 miesięcy życia wjeżdżające do Słowacji są zobowiązane do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica (link) oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać raz na 6 miesięcy.

4. Dzieci: Dzieci powyżej 12 lat i 2 miesięcy życia obowiązuje ogólne zasady wjazdu i tranzytu przez terytorium Słowacji, a także podlegają kwarantannie i obowiązkowi wypełnienia formularza lokalizacyjnego na zasadach ogólnych. Wobec dzieci poniżej 12 lat i 2 miesięcy życia stosowane są przepisy, które mają zastosowanie do ich rodziców lub opiekunów podczas ich wjazdu i pobytu na terytorium Słowacji.

Szwajcaria

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


Tranzyt do Szwajcarii z Polski przez Niemcy, Czechy i Austrię

Obywatele polscy podróżujący z Polski do Szwajcarii drogą lądową (np. własnym samochodem na narty) mają prawo do tranzytowego przejazdu przez terytorium Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii bez konieczności wykonywania w tych krajach jakichkolwiek badań czy testów, jeśli taki tranzytowy przejazd trwa mniej niż 24 godziny.

Zasady wjazdu do Szwajcarii. 

Od 17 lutego 2022 r. zniesione zostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego). Pozostaje obowiązek noszenia maseczek ochronnych w komunikacji publicznej i placówkach ochrony zdrowia.

Tajlandia

Test

required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

PCR


Przy wjeździe do Tajlandii obowiązuje ruch bezwizowy w przypadku podróży w celu turystycznym. W przypadku podróży w innym celu lub na dłuższy okres, wymagana jest wiza.

Osoby zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonania testu przed i po przylocie.

Do wjazdu wymagana jest jednak rejestracja w systemie Thailand Pass na stronie: https://tp.consular.go.th/. Podczas rejestracji trzeba uploadować skany m.in. certyfikatu szczepienia i polisy ubezpieczeniowej w wys. min. 10 tys. USD. oraz należy pobrać aplikację śledzącą MorChana

Osoby niezaszczepione -  podróżni, którzy posiadają negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego nie wcześniej niż 72h przed odlotem, nie podlegają kwarantannie.

Na miejscu podróżni otrzymują do wypełnienia formularz lokalizacyjny w formie papierowej.

Tunezja

Test

required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

PCR


Warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem (w języku angielskim). Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.
Od 10 lipca obowiązek wykonania testu PCR obejmować będzie również turystów podróżujących z biurami podróży samolotami czarterowanymi. Wynik testu należy przedstawić podczas odprawy na lotnisku wylotowym, jak i po przybyciu na miejscu służbom sanitarnym w punkcie kontrolnym. Dzieci poniżej 12 lat zwolnione są z obowiązku testu. Dodatkowo po przylocie do Tunezji służby sanitarne mogą przeprowadzić testy na losowo wybranej grupie pasażerów. 

Przed wylotem do Tunezji należy również wypełnić formularz lokalizacyjny, dostępny pod linkiem (link)

Turcja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

od 01.06.2022 BRAK TESTU


AKTUALIZACJA 01.06.2022

 

Turcja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

 

 

 

Włochy

Test

required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

Antygenowy / PCR


 

 

Od 1 kwietnia 2022 r. złagodzeniu ulegają obostrzenia wewnętrzne ( data aktualizacji 01.05.2022 ) 

Ważność certyfikatów, tzw. green pass wydanych po ukończeniu podstawowego cyklu szczepień (2 dawki lub 1 dawka w przypadku szczepionki jednodawkowej) wynosi 6 miesięcy od momentu przyjęcia ostatniej dawki. Dotyczy to wszystkich certyfikatów. 

Jeżeli certyfikat jest starszy niż 6 miesięcy, należy poddać się testom na obecność COVD-19. 

Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu na czas nieokreślony. 

Jeżeli zostaniesz skierowany na izolację, będziesz musiał pokryć jej koszty.

Okazywanie green pass nie jest już wymagane przy korzystaniu z: 

 • okalnego i wewnątrzregionalnego transportu zbiorowego;
 • noclegów w hotelach;
 • konsumpcji w ogródkach restauracyjnych;
 • targów i imprez wystawienniczych; 
 • urzędów i instytucji publicznych, usług pocztowych, bankowych i finansowych;
 • placówek usługowych i handlowych;
 • salonów fryzjerskich i innych usług nakierowanych na osobę;
 • uzdrowisk;
 • parków tematycznych i rozrywki;
 • zabaw i przyjęć odbywających się na świeżym powietrzu.

 

Tranzyt do Włoch z Polski przez Czechy, Słowację i Austrię

Obywatele polscy podróżujący z Polski do Włoch drogą lądową (np. własnym samochodem na narty) mają prawo do tranzytowego przejazdu przez terytorium Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Niemiec i Szwajcarii bez konieczności wykonywania w tych krajach jakichkolwiek badań czy testów, jeśli taki tranzytowy przejazd trwa mniej niż 24 godziny.

Od 1.02.2022 osoby podróżujące z Polski do Włoch mają obowiązek: 

1. w przypadku osób zazczepionych lub ozdrowieńców:
- zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Pasenger Locator (
link) ORAZ
- przedstawienia certyfikatu unijnego (w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim) - tzw. green pass, paszport covidowy, zaświadczającego o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE lub zaświadczającego o przebytej chorobie Covid-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) 

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).
Ponadto należy pamiętać, że:

 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z niezaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę

2. w przypadku pzostałych osób (w tym osób niezaszczepionych): 
- zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Pasenger Locator
(link) ORAZ
- przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowegowykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego - jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.
Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).
Ponadto należy pamiętać, że:

 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
 • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z niezaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

UWAGA! Należy pamiętać, że we Włoszech ważność certyfikatów unijnych potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy od podanej dawki (w Polsce jest to 12 miesięcy). Od 1 lutego 2022 bedzie to 6 miesięcy. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu. 

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne, wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


Od podróżujących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie są wymagane testy na COVID.

Neleży przed podróżą wypełnić formularz ICA Smart Services (icp.gov.ae)

 

Unijny Certyfikat Covid (paszport szczepionkowy)

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


W Internetowym Koncie Pacjenta dostępny jest Unijny Certyfikat COVID-19 (certyfikat szczepień, paszport covidowy) oraz Certyfikat Ozdrowieńca. Oba certyfikaty umożliwiają już wjazd do wybranych Państw bez konieczności zrobienia testów PCR lub Antygen już od 02.06.2021 r. 

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • przyjęła pełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (w Polsce wymagane jest pełne szczepienie szczepionką Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub jednodawkową, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
 • otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
 • wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu?

 • twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu
 • wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.

Gdzie znajdę certyfikat?

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (dostępne na system Android i iOS). Aby probrać certyfikat należy: 

 • zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybrać kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybrać rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR" i zapisać PDF na swoim urządzeniu lub wydrukować, można też zeskanować kod.

Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Turcji, Ukrainie, Północnej Macedonii, Albanii, Andorze, Izraelu, Maroku, Monako, Panamie, San Marino, Watykanie i na Wyspach Owczych.

Pamiętaj! Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajesz. W niektórych krajach Unijny Certyfikat COVID ważny jest 12 miesięcy, w innych tylko 9 miesięcy.

Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE?

Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane. Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie lub wykonania testów na obecność SARS-CoV-2.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. 

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak długo będzie ważny certyfikat?

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej. Jeśli pół roku po pełnym zaszczepieniu przyjmiesz kolejną dawkę szczepionki, to Twój Unijny Certyfikat COVID będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej.

W przypadku testu ważność to 48 h lub 72h  (zależnie od rodzaju testu oraz wewnętrznych regulacji).

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Skanera Certyfikatów Covid. Aplikacja dostępna jest do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. 

Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID?

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu?

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikaty

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore.   Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.  

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19 lub dziecko od 12 do 17 roku życia jeśli się zaszczepiło lub dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Co to jest Green Pass? 

Green Pass to inna nazwa dla Unijnego Certyfikatu COVID-19, czyli potocznie paszportu covidowego, który potwierdza otrzymanie pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 lub ozdrowienia lub uzyskania negatywnego wyniku testu. Aktualnie w Polsce ważność certyfikatów unijnych (Green Pass) wynosi 12 miesięcy. W niektórych krajach Unii Europejskiej ważność Green Passa może być krótsza – np. we Włoszech certyfikat unijny jest ważny tylko przez 9 miesięcy. 

Pamiętaj, by przed podróżą zawsze sprawdzić ważność swojego certyfikatu COVID-19 oraz obostrzenia i regulacje obowiązujące w kraju, do którego podróżujesz.

Co to jest Elektroniczna Karta Lokalizacji Podróżnego?

Każdy, kto podróżuje do Polski samolotem jest zobowiązany przed dokonaniem odprawy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego w wersji elektronicznej. Karta Lokalizacji Podróżnego dostępna jest w rządowym serwisie, na stronie z informacjami o trwającej pandemii koronawirusa: www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.

W przypadku braku dostępu do systemów teleinformatycznych można wypełnić papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego, który przekazuje personel pokładowy. 

Administratorem danych, które podróżny podaje w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu podróżnego. Dane są przekazywane na wypadek sytuacji, gdyby na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona. Przekazane informacje umożliwią szybkie dotarcie do innych pasażerów tego samego lotu, co pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Więcej informacji dotyczących Karty Lokalizacji Podróżnego znajdziesz na: www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp.

 

Podstawa prawna obowiązuje oficjalnie od 1 lipca.

Strzałka