Lupa Wyszukiwarka

Aktualne wytyczne dla podróżujących

Sprawdź aktualne wytyczne, obostrzenia, restrykcje i wymagane dokumenty, zanim zaplanujesz wakacje w danym kraju. Pamiętaj, że poniższe dane mają charakter informacyjny. 

Ze względu na zmieniające się często przepisy wjazdowe, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie tych informacji mailowo, pisząc na adres: rezerwacje@nekera.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 212 05 00.

Informacje o warunkach wjazdu do pozostałych krajów znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Polska

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla podróżnych oznacza to brak obowiązku:

 • legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, certyfikatem ozdrowieńca oraz konieczności okazywania negatywnego wyniku testów na obecność COVID-19,
 • wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,
 • odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek, w których konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Albania

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Do Albanii można wjechać bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.

Obywatele Polski mogą przekroczyć granicę Albani na podstawie ważnego:

 • paszportu,
 • paszportu tymczasowego,
 • dowódu osobistego.

Dokument powinien być ważny co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą opuszczenia terytorium Albanii. Obywatele Polski nie muszą posiadać wizy. 

Austria

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Brak ograniczeń wjazdowych. Szczepienie nie jest wymagane. Wypełnienie formularza lokalizacyjnego nie jest wymagane.

Polacy korzystają w Austrii z unijnego prawa swobody przemieszczania się i pobytu. W związku z tym pobyt do 90 dni możliwy jest bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Aby przekroczyć granicę Austrii, potrzebny jest ważny jeden z poniższych dokumentów:

 • dowód osobisty, 
 • paszport, 
 • paszport tymczasowy.

Wybierasz się na wakacje lub na narty do Austrii samochotem? Na terenie Austrii możesz kierować pojazdami na postawie ważnego polskiego prawa jazdy. Jeżeli masz polskie prawo jazdy, ale nie ukończyłeś 18. roku życia, nie możesz prowadzić.

Przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu w Austrii są płatne. Należy wykupić winietę. Winieta może mieć formą elektroniczną lub naklejki na szybę samochodu. Samochód musi być sprawny technicznie, kierowca musi posiadać apteczkę, trójkąt ostrzegawczy.

Bułgaria

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

brak testu


Osoby przyjeżdzające m.in. z Polski nie muszą przedstawiać na granicy unijnego cyfrowego certyfikatu COVID dotyczącego szczepień/przechorowania ani testów PCR /antygenowych. Nie ma już ograniczeń wjazdu do Bułgarii związanych z pandemią COVID-19.

Infrastruktura hotelowa, jak i lotniska w Warnie, Sofii, Płowdiw i w Burgas są gotowe do przyjęcia turystów na wakacje w Bułgarii .

Chorwacja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Dla osób wjeżdżających do Chorwacji bezpośrednio z terytorium UE lub strefy Schengen zniesiono obostrzenia związane z epidemią (szczepienia nie są w tym przypadku wymagane). Od osób zaszczepionych nie jest wymagane wypełnianie formularza lokalizacyjnego. Warto wiedzieć, że w przypadku podróży samolotem o wypełnienie formularza lokalizacyjnego mogą być poproszeni wszyscy pasażerowie danego lotu.

Aby wybrać się na wakacje do Chorwacji , należy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. Uznawany jest:  

 • Dowód osobisty, 
 • Paszport, 
 • Paszport tymczasowy.

Cypr

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTU


Cypr zniosł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Podczas wyjazdu na wakacje na Cypr  nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia lub ozdrowieńca. Nie ma konieczności wypełniania formularza Cyprus Flight Pass oraz likwidacji kategoryzacji państw w zależności od ich sytuacji

Aby przekroczyć granicę Cypru, należy posiadać jeden z poniższych dokumentów:

 • dowód osobisty, 
 • paszport, 
 • paszport tymczasowy. 

Wiza nie jest wymagana. 

Czarnogóra

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Do Czarnogóry można wjechać bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19. 

Aby przekroczyć granice Czarnogóry, należy posiadać jeden z dokumentów: 

 • dowód osobisty, 
 • paszport, 
 • paszport tymczasowy. 

Pamiętaj, że dowód osobisty lub paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące do przodu licząc od daty planowanego wyjazdu do Czarnogóry.

Czechy

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Czechy zniosły wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID-19 (zaświadczenie o szczepieniu, wynik testu PCR,  oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Oznacza to brak obowiązku wykonywania testów i posiadania zaświadczeń.

Jadąc na urlop do Czech , warto pamiętać, że Istnieje konieczność zakładania maseczek zakrywających usta i nos w komunikacji miejskiej oraz w służbie zdrowia (typu co najmniej FFP2).

Dominikana

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

Możliwe losowe, szybkie testy wykonane przy wjeździe przez władze dominikańskie.


Na chwilę obecną Republika Dominikańska nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Osoby przybywające mogą zostać wyrywkowo poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa (z wyjątkiem dzieci do lat 5).

Aby przekroczyć granicę Dominikany, konieczne jest posiadanie: 

 • paszportu, 
 • paszportu tymczasowego. 

Władze dominikańskie wymagają posiadania paszportu ważnego min. 6 miesięcy. Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Dominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; musisz natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Wyjazd na wakacje na Dominikanie na podstawie dowodu osobistego nie jest możliwy. 

Wszyscy podróżujący: wymagane jest wypełnienie – nie mniej niż 72 godziny przed wylotem  elektronicznego formularza wjazdu oraz wyjazdu, dostępnego na eticket.migracion.gob.do oraz pobranie po ich wypełnieniu kodów QR dla każdego uczestnika osobno (prosimy o posiadanie tych kodów w wersji papierowej i elektronicznej). 

Egipt

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Egipt zniósł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

Jadąc na wakacje do Egiptu  należy posiadać wizę. Paszport powinien posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność od dnia wjazdu na teren Egiptu. Zakup jest możliwy na stronie internetowej: visa2egypt.gov.eg/eVisa a także bezpośrednio po przylocie, na lotnisku. Koszt to około 25 USD w banku na lotnisku lub 28 USD u pośrednika na lotnisku. Wiza ma postać znaczka, który wklejany jest do paszportu. Z zakupu wizy zwolnieni są turyści udający się do kurortu Sharm El Sheikh, pod warunkiem, że podczas swojego pobytu nie będą korzystać w zycieczek fakultatywnych. W przeciwnym razie również muszą dokonać opłaty wizowej.

Grecja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Grecja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego

Aby przekroczyć granice Grecji  i greckich wysp, należy posiadać jeden z dokumentów:

 • dowód osobisty, 
 • paszport, 
 • paszport tymczasowy.

Dokument musi być ważny w czasie wjazdu do Grecji i wyjazdu z Grecji.

Gruzja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


W Gruzji zniesiono obostrzenia związane z pandemią COVID-19

Brak konieczności wykonywania testów dla osób zaszczepionych oraz niezaszczepionych. Pamiętaj o noszeniu maseczki ochronnej w transporcie publicznym, szpitalach i innych placówkach medycznych. 

Hiszpania

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Hiszpania zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie ma obowiązku wykonywania testów, okazywania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego. 

Aby przekroczyć granicę Hiszpanii, musisz mieć przy sobie ważny:

 • paszport,
 • paszport tymczasowy,
 • lub dowód osobisty.

Jadąc na wakacje do Hiszpanii nie potrzebujesz wizy. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Powyższe zasady dotyczą także podróży na Wyspy Kanaryjskie , Majorkę i Minorkę, należące do Hiszpanii. Warto wiedzieć, że Wyspy Kanaryjskie należą do unii celnej, jednak nie podlegają unijnym przepisom o ujednoliceniu podatków, co oznacza, że nie obowiązuje tam podatek VAT

Jamajka

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Aktualnie obowiązuje brak ograniczeń wjazdu do Jamajki dla wszystkich państw. Brak obowiązku noszenia masek i zachowywania dystansu społecznego, jednak poszczególne miejsca mogą wymagać zasłaniania ust i nosa w swoich lokalach. Wybierając Jamajkę na wakacje , warto spakować maseczkę. 

Jamajka formalnie formalnie akceptuje polskie paszporty i paszporty tymczasowe, jednak sporadycznie zdarzają się trudności z wjazdem na podstawie takich dokumentów. Nie ma możliwości wjazdu do Jamajki na podstawie dowodu osobistego. Paszport powinien być ważny na cały okres planowanego pobytu. Obywatele polscy zamierzający przebywać na Jamajce do 30 dni nie potrzebują wizy.

Kuba

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Podczas wakacji na Kubie nie ma obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, by wjechać do kraju. Losowo wybrane osoby po przylocie są poddawane bezpłatnemu testowi PCR-RT w kierunku COVID-19.

Do 72h przed przybyciem należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny i uzyskać kod QR. Formularz dostępny jest na dedykowanej mu stronie kubańskiego Ministerstwa Transportu: https://dviajeros.mitrans.gob.cu 

Polacy mogą przekroczyć granicę Kuby tylko na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego. Dokument musi być ważny minimum trzy miesiące od przyjazdu. Nie ma możliwości przekroczenia granic Kuby na podstawie dowodu osobistego. Warto pamiętać, że Polacy muszą posiadać wizę odpowiednią do celu planowanego pobytu lub tzw. kartę turysty (Tarjeta de turista), wydawanej wyłącznie w celach turystycznych.

Na Kubie jedyną obowiązującą walutą jest CUP (peso kubańskie). 

Malta

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Na wakacje na Malcie można wybrać się bez organiczeń covidowych. Nie ma wymogów okazywania certyfikatów covidowych, certyfikatów ozdrowienia, wyników testów. Nie trzeba wypełniać formularza lokalizacyjnego. 

W Republice Malty można przebywać do 90 dni na podstawie paszportu lub dowodu osobistego, bez względu na cel podróży. Wiza nie jest wymagana. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje obywatelom Polski, ale także członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Meksyk

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Na chwilę obecną Meksyk nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie trzeba przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19

Jadąc do Meksyku należy mieć ważny paszport lub paszport tymczasowy. Nie ma możliwości przekroczenia granic Meksyku na podstawie dowodu osobistego. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od daty przyjazdu. Przepisy meksykańskie nie przewidują terminu ważności, ale turyści mogą uzyskać prawo na pobyt do 180 dni – z reguły oczekuje się, że paszport także będzie ważny przez pół roku. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych do 180 dni.

Podróżni są jednak zobowiązani najwcześniej na 12 godzin przed wylotem do uzupełnienia formularza lokalizacyjnego i zdrowia na stronie internetowej  www.vuelaseguro.com/login i wygenerowania indywidualnego kodu QR przed lotem do i z Meksyku. Wypełnienie formularza wymaga założenia konta. Można założyć jedno konto i dodać kolejnych podróżnych (np. członków rodziny). Po przylocie każdy podróżujący jest poddany pomiarowi temperatury. Kwarantanna nie jest obowiązkowa, ale może zostać zarządzona przez miejscowe służby wobec wybranych podróżujących, w szczególności jeżeli stwierdzona zostanie u nich gorączka. 

 

Od 1 kwietnia wszyscy podróżni przyjeżdżający do stanu Quintana Roo, w tym Cancun, Playa del Carmen, Cozumel i Tulum, zobowiązani będą do opłacenia jednorazowego podatku turystycznego w wysokości około 11 USD. Płatność jest obowiązkowa i można ją uiścić bezpośrednio na lotnisku w Meksyku, po przylocie lub poprzez stronę internetową www.visitax.gob.mx/sitio. Z opłaty są zwolnione dzieci do 5 roku życia.

Niemcy

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Aktualnie zniesiono ograniczenia wjazdowe do Niemiec w związku z epidemią wirusa COVID-19. Niemcy zrezygnowały z klasyfikacji obszarów wysokiego ryzyka. 

Do Niemiec można wjechać na podstawie ważnego:

 • dowodu osobistego, 
 • paszportu, 
 • lub paszportu tymczasowego.

Obywatele UE nie podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe i pobycie. Obywatele polscy mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

Panama

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Zniesiono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu. Nie ma obowiązku wykonywania testów po przylocie do Panamy. 

Lecąc do Panamy należy posiadać paszport lub paszport tymczasowy. Obywatele Polski nie mogą przekroczyć granicy kraju na podstawie dowodu osobistego. Warto pamiętać, że paszport lub paszport tymczasowy muszą być ważne minimum 6 miesięcy przy wjeździe. Jeżeli przebywasz w Panamie do 3 miesięcy, nie potrzebujesz wizy.

Portugalia

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Zniesiono restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej. Zniesiono konieczność okazywania certyfikatu poświadczającego przyjęcie szczepionki, przebycie SARS-CoV-2 lub negatywny wynik testu).

Na Maderze obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu.

Jadąc na wakacje do Portugalii  należy posiadać paszport, paszport tymczasowy lub dowód osobisty. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wiza nie jest wymagana. 

Rumunia

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Zniesiono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu. Nie ma obowiązku wykonywania testów po przylocie lub przyjeździe do Rumunii. Nie ma obowiązku posiadania zaświadczeń o szczepieniu.

W Rumunii wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej zamkniętej oraz w zatłoczonych miejscach przestrzeni otwartej. Dzieci do lat 5 zwolnione są z obowiązku zasłaniania ust oraz nosa.

Wybierając się do Rumunii należy posiadać ważny dowód osobisty, paszport lub paszport tymczasowy. 

Seszele

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Seszele zniosły niemal wszystkie obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Warto jednak mieć na uwadze, że po przylocie można zostać poddanym rutynowej kontroli health screening. Na Seszelach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz w miejscach publicznych na zewnątrz, jeżeli nie można zachować dystansu społecznego. 

Wszyscy podróżni musza wypełnić formularz przed wjazem na Seszele: https://seychelles.govtas.com.

Formularz można wypełnić online w pomiędzy 72 a 3 godziny przed wylotem (po uzyskaniu negatywnego wyniku testu). Obowiązek rejestracji dotyczy też dzieci i młodzieży. W dokumencie należy podać m.in. dane paszportowe i kontaktowe, informacje o sposobie podróżowania, informacje o stanie zdrowia oraz deklarację celną. By zarejestrować podróż należy posiadać: ważny paszport, dane lotu i potwierdzenie zarezerwowania wycieczki, w przypadku osób zaszczepionych – certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. 

Słowacja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTÓW


Zniesiono ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy wjeździe do Republiki Słowackiej i trakcie tranzytu przez jej terytorium. 

Nie ma potrzeby okazywania certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia, ani wykonywania testów na COVID-19. Formularz e-hranica nie jest wymagany.

Szwajcaria

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Zniesiono wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego). Pozostaje obowiązek noszenia maseczek ochronnych w komunikacji publicznej i placówkach ochrony zdrowia.

Tajlandia

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Restrykcje wjazdowe związane z COVID-19 zostały zniesione. Wjazd do Tajlandii jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19. 

Warto wiedzieć, że lecąc do Tajlandii należy posiadać paszport lub paszport tymczasowy, ważny co najmniej 6-miesięcznego od daty wjazdu na terytorium Tajlandii. Podróżni muszą mieć ze sobą bilet powrotny i dokumenty podróży (lub inne dokumenty potwierdzające cel wizyty), sumę 10 000 THB na osobę. Przy wjeździe może być wymagane okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania środków finansowych w wys. 10 000 THB.

Obywatele polscy, którzy podróżują do Tajlandii w celu turystycznym do 30 dni (do 45 dni w okresie od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.), nie muszą mieć wizy.   

W przypadku podróży w celu innym niż turystyczny lub gdy pobyt turystyczny ma być dłuższy, konieczne jest posiadanie wizy. Należy o nią wystąpić w przedstawicielstwie dyplomatycznym Tajlandii.

Tunezja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Wjazd do Tunezji i na Djerbę jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, testów na COVID-19.

Obywatele Polski mogą wjechać do Tunezji bez wizy i mogą legalnie przebywać do 3 miesięcy od daty wjazdu. Wjazd możliwy jest na podstawie ważnego paszportu lub paszportu tymczasowego. Dowód osobisty nie wystarczy do przekroczenia granic Tunezji.

Turcja

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK TESTU


Turcja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie ma obowiązku okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, wykonywania testów na COVID-19, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Obywatele Polski przybywający do Turcji w celach turystycznych i tranzytowych, są zwolnieni z obowiązku wizowego i mogą przekraczać granicę na podstawie ważnego dowodu osobistego, w tym mogą przebywać w Turcji nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni.

Włochy

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Do Włoch można wjechać bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.

Obywatele Polski mogą pojechać do Włoch bez paszportu, z ważnym dowodem osobistym.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

BRAK


Od podróżujących do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie są wymagane testy na COVID, nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień ani certyfikatów ozdrowieńca.

Przed podróżą należy wypełnić formularz ICA Smart Services (icp.gov.ae)

Unijny Certyfikat Covid (paszport szczepionkowy)

Test

not-required

Test dla dziecka

not-required

Rodzaj testu

-


W Internetowym Koncie Pacjenta dostępny jest Unijny Certyfikat COVID-19 (certyfikat szczepień, paszport covidowy, green pass) oraz Certyfikat Ozdrowieńca. Oba certyfikaty umożliwiają już wjazd do wybranych Państw bez konieczności zrobienia testów PCR lub Antygen.

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu?

 • twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu
 • wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi?

 • Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.

Gdzie znajdę certyfikat?

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (dostępne na system Android i iOS). Aby probrać certyfikat należy: 

 • zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybrać kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybrać rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR" i zapisać PDF na swoim urządzeniu lub wydrukować, można też zeskanować kod.

Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Turcji, Ukrainie, Północnej Macedonii, Albanii, Andorze, Izraelu, Maroku, Monako, Panamie, San Marino, Watykanie i na Wyspach Owczych.

Pamiętaj! Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajesz. Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie?

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. 

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu?

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Skanera Certyfikatów Covid. Aplikacja dostępna jest do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. 

Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID?

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu?

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikaty

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore.   Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.  

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19 lub dziecko od 12 do 17 roku życia jeśli się zaszczepiło lub dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Co to jest Green Pass? 

Green Pass to inna nazwa dla Unijnego Certyfikatu COVID-19, czyli potocznie paszportu covidowego, który potwierdza otrzymanie pełnej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 lub ozdrowienia lub uzyskania negatywnego wyniku testu. Aktualnie w Polsce ważność certyfikatów unijnych (Green Pass) wynosi 12 miesięcy. W niektórych krajach Unii Europejskiej ważność Green Passa może być krótsza – np. we Włoszech certyfikat unijny jest ważny tylko przez 9 miesięcy. 

Pamiętaj, by przed podróżą zawsze sprawdzić ważność swojego certyfikatu COVID-19 oraz obostrzenia i regulacje obowiązujące w kraju, do którego podróżujesz.

Strzałka