Regulaminy i warunki

Warunki rezerwacji i płatności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi Warunkami Imprez Turystycznych i Płatności:
  Warunki imprez turystycznych i ogólne warunki ubezpieczenia
  Ogólne warunki ubezpieczenia Wiener

Polityka prywatności serwisu Nekera.pl

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

 Pełne informacje dostępne pod linkiem nekera.pl/polityka-prywatnosci

Regulamin sklepu www.nekera.pl

None Sprawdź zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu www.nekera.pl

 Pełne informacje dostępne pod linkiem nekera.pl/regulamin-sklepu

Kategoryzacja hoteli

Dla Państwa wygody wprowadziliśmy kategoryzację hotelową, która prezentowana jest w formie graficznej w postaci żółtych gwiazdek, a także żółtego znaku "+". Własna klasyfikacja obiektów jest stale aktualizowana na podstawie obiektywnych ocen klientów przebywających w obiektach, a także pracowników Nekera Sp. z o.o., weryfikujących jakość oferowanych usług przez hotelarzy. 

Hotele i apartamenty na Nekera.pl klasyfikowane są w następujący sposób:

** proste obiekty z niezbędnym wyposażeniem
*** typowa dla kraju średnia klasa z funkcjonalnym wyposażeniem
****  obiekty o dobrym standardzie
***** obiekty o wysokim standardzie
znak "+" oznacza, że jesteśmy zdania, iż obiekt oferuje coś więcej, np. pod względem lokalizacji, wyposażenia, obsługi lub innego świadczenia niż odpowiadającej mu kategorii.

W przypadku wątpliwości odnośnie kategoryzacji wybranego przez Państwa obiektu prosimy o kontakt z naszymi Ekspertami pod numerem telefonu 22 212 05 00 lub pisząc na adres mailowy rezerwacje@nekera.pl .

Odstąpienie od umowy

Możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta określona jest w Warunkach Imprez Turystycznych. Zgodnie z art. 47 ust. 5 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 548) organizator turystyki ma prawo rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej, w przypadku gdy minimalna liczba osób, która wynosi 200 osób dla danej imprezy turystycznej opartej o przelot oraz 20 osób dla imprezy lub usługi turystycznej bez przelotu, nie zostanie osiągnięta. W takim przypadku nastąpi niezwłoczny zwrot wpłat dokonanych z tytułu imprezy/usługi turystycznej.

Możesz nam zaufać!

  Certyfikat – Gwarancja Ubezpieczeniowa Nekera 2024

  Certyfikat – Gwarancja Ubezpieczeniowa Nekera 2023

  Wpis Nekera do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PUNPUT 2024

Regulaminy aktualnych promocji

  Regulamin Voucherów Nekera

  Regulamin Zakupy z widokiem na wakacje

  Regulamin promocji FIRST HIT Zima2024/2025. Etap 2

  Regulamin promocji Rabat dla stałych Klientów

Strzałka