Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

2. Serwis jest prowadzony przez Nekera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-695, ul. Nowogrodzka 49, NIP: 7010957111, KRS: 0000815830, REGON: 384937226. Nekera Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. W ramach naszego serwisu wykorzystujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystacie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

6. Zazwyczaj dane zawarte w „ciasteczkach” są wykorzystywane do automatycznego rozpoznawania konkretnego usługobiorcy przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, generowania statystyk itp. Jak to wygląda w praktyce? Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies może sprawdzić, czy z danego komputera oddany został głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego usługobiorcy. Używamy plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. Ponadto używamy ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób usługobiorca korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji usługobiorcy. Usługobiorca może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie usługobiorcy. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem Serwisu.

7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod w sekcji „Polityka Prywatności” w menu przeglądarki internetowej.

11. Nie udostępniamy Państwa danych w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie i zapewniamy o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe przekazywane są na podstawie właściwych regulacji lub umów:
- organom państwowym uprawnionym do przetwarzania w zakresie ich uprawnień ustawowych
- partnerom handlowym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych osobowych oraz w zakresie podanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora

12. Państwa dane osobowe przetwarzane są dopóki nie cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie.

13. Macie Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do swych danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możecie Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy wysłać żądanie pocztą.

14. Prawo do potwierdzenia przetwarzania. Macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

15. Prawo do sprostowania. Możecie Państwo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli uważacie, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możecie też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważacie, że Państwa dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

16. Prawo do bycia zapomnianym. Macie Państwo prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możecie od nas żądać usunięcia Państwa danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, a Państwo cofnęli udzieloną zgodę,
c) wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 19 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Państwa dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

17. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli:
a) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie Państwa danych jest w Państwa ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

18. Prawo do przenoszenia danych. Możecie Państwo zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Państwa danych osobowych, które nam wcześniej Państwo przekazali. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

19. Prawo do sprzeciwu. Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

20. Prawo do wycofania zgody. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

21. Prawo do skargi macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

22. Chęć dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania danych osobowych mogą Państwo dokonywać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: ado@nekera.pl lub pisemnie na adres: Nekera Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.

Regulamin serwisu

Polityka prywatności Strefa Klienta Moja Nekera

Strzałka